Įtvirtintos sveikatos priežiūros įstaigų vadovų kadencijos

Seimas priėmė Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pataisų projektą, kuriuo įtvirtinta, kad valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovai į darbą bus priimami viešo konkurso būdu. Įstaigų, išskyrus tas, kuriose dirba 10 ar mažiau sveikatos priežiūros specialistų, turinčių medicinos praktikos licenciją, vadovai į darbą bus priimami viešo konkurso būdu 5 m. Vadovai, kurie šio įstatymo įsigaliojimo dieną tos įstaigos vadovų pareigas ėjo 5 ar mažiau metų, toliau galės eiti atitinkamos įstaigos vadovo pareigas 5 m. nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos. Vadovai, kurie pareigas ėjo daugiau kaip 5 m., bet mažiau kaip 10 m., toliau galės eiti atitinkamos įstaigos vadovo pareigas, kol sueis 10 m. nuo darbo tos įstaigos vadovu pradžios. Vadovai, kurie pareigas ėjo 10 ar daugiau metų, toliau galės eiti atitinkamos įstaigos vadovo pareigas 1 m. nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos. Pasibaigus minėtiems terminams, vadovai bus atleidžiami iš darbo. Likus 3 mėnesiams iki vadovo atleidimo dienos kiekvienos konkrečios įstaigos steigėjas arba visuotinis dalininkų susirinkimas turės organizuoti naują viešąjį konkursą vadovo pareigoms eiti. Jame galės dalyvauti ir kadenciją baigiantis vadovas. Pataisos įsigalios 2012 m. liepos 1 d.

Šaltinis: Seimas 2011-12-02