Bus mažinami valstybės įmonių vadovybės atlyginimai


Vyriausybė nutarė pakeisti nutarimą „Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“, siekdama pertvarkyti valstybės ir savivaldybių kontroliuojamų įmonių ir viešųjų įstaigų darbo užmokesčio ir kitų išmokų sistemą taip, kad jose mokamas darbo užmokestis nebūtų didesnis už mokamą rinkoje. Nutarimu valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių tarnybinių atlyginimų dydžiai sumažinti 25 proc. ir apribotas tarnybinių atlyginimų kartu su priedais dydis 5 vidutiniais mėnesiniais įmonės darbuotojų darbo užmokesčiais, maksimalus priedų dydis sumažintas nuo 55 proc. iki 30 proc. tarnybinio atlyginimo, o premijų – iki 1 tarnybinio atlyginimo dydžio per metus (vietoj dabar nustatytų 4 tarnybinių atlyginimų). Nutarimas įsigalios nuo 2009 m. gegužės 1 d.

Šaltinis: Vyriausybė
2009-03-26