Valstybinių viešųjų įstaigų vadovų atlyginimai priklausys nuo darbo rezultatų

Vyriausybė vakar nustatė viešųjų įstaigų, kurių vienintelė savininkė yra valstybė, arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarką. Jų mėnesinė alga bus nustatoma iš dviejų dalių – pastovios ir kintamos. Šis nutarimas turėtų padėti taupiau ir efektyviau naudoti lėšas, pertvarkant darbo užmokesčio sistemą, kad viešųjų įstaigų vadovų darbo užmokestis nebūtų didesnis už mokamą rinkoje. Pastovioji dalis bus nustatoma valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) baziniais dydžiais, atsižvelgiant į viešosios įstaigos kategoriją. Kintamoji dalis priklausys nuo viešosios įstaigos veiklos rezultatų ir bus nustatoma atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos rezultatų vertinimo rodiklius. Juos nustatys viešosios įstaigos visuotinis dalininkų susirinkimas arba viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, kai viešosios įstaigos savininkas yra valstybė. Mėnesinės algos kintamoji dalis sudarys ne daugiau kaip 50 proc. vadovaujančiam darbuotojui nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies. Nutarimo projekto nuostatas rekomenduojama taip pat taikyti viešosioms įstaigoms, kurių savininkė yra savivaldybė arba kai savivaldybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime. Tai – aplinkos apsaugos, kultūros, socialinės apsaugos ir kitų sektorių viešosios įstaigos, taip pat aukštosios mokyklas. Šio Vyriausybės nutarimo nuostatos nebus taikomos viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, nes dauguma pagrindinių veiklos vertinimo kriterijų netinka šių įstaigų veiklai vertinti, joms bus rengiamas atskiras teisės aktas.

Šaltinis: LR Vyriausybė 2010-05-27