Bus griežčiau reglamentuota viešųjų įstaigų veikla


LR Seimas po pateikimo pritarė Viešųjų įstaigų įstatymo 5, 7, 9, 10, 13 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme nustatyta, kad valstybė ar savivaldybė gali investuoti savo turtą į viešąją įstaigą, kurios steigėja yra atitinkamai valstybė ar savivaldybė, bet ne valstybės ar savivaldybės institucija. Taip pat nustatyta, kad sprendimą dėl investavimo priima atitinkamai Vyriausybė arba savivaldybės taryba. Atsižvelgiant į tai, Viešųjų įstaigų įstatyme siūloma įtvirtinti nuostatą, kad, be kitų iš įstaigos veiklos nesiekiančių naudos sau asmenų, viešosios įstaigos steigėjais gali būti ne valstybės ar savivaldybės institucijos, bet valstybė ir savivaldybės, o sprendimą dėl viešosios įstaigos steigimo ir turto investavimo priima atitinkamai Vyriausybė ar savivaldybės taryba. Projekte numatyta nemažai kitų pataisų.

Šaltinis: LR Seimas