- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Lietuvoje veikiančių bankų 2009 m. pelnas


Lietuvoje veikiančių bankų 2009 m. pelnas
mln. Lt
Eil.
Nr.
Bankas
Pelnas
1.
AB DnB NORD bankas
-402,6
2.
AB Ūkio bankas
-75,0
3.
AB SEB bankas
-855,6
4.
AB bankas ,,FINASTA"
-6,7
5.
AB Šiaulių bankas
-30,1
6.
AB bankas SNORAS
8,7
7.
UAB Medicinos bankas
0,4
8.
AB PAREX BANKAS
-91,5
9.
,,Swedbank", AB
-1053,0
IŠ VISO bankai:
-2 505,5
10.
AS ,,UniCredit Bank" Lietuvos skyrius
3,3
11.
MP Bank hf. filialas Baltijos šalyse
-0,7
12.
BIGBANK AS filialas
4,4
13.
Allied Irish Banks, p.l.c. Lietuvos filialas
-2,7
14.
Danske Bank A/S Lietuvos filialas
-433,9
15.
Svenska Handelsbanken AB Lietuvos filialas
-3,9
16.
Skandinaviska Enskilda Banken AB,Vilniaus filialas
0,3
17.
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
-40,5
IŠ VISO užsienio bankų skyriai:
-473,6
IŠ VISO:
-2 979,1
Šaltinis: Lietuvos bankas
2010-04-16