Leido reorganizuoti akcinę bendrovę Sampo bankas ir Danske Bank A/S


Lietuvos banko valdyba leido reorganizuoti akcinę bendrovę Sampo bankas ją prijungiant prie Danijos Karalystės banko Danske Bank A/S ir visas akcinės bendrovės Sampo bankas teises ir pareigas perduodant Lietuvos Respublikoje įsteigtam banko Danske Bank A/S filialui. Bankas Danske Bank A/S yra vienintelis Sampo banko akcininkas.
2007 m. gruodžio 3 d. Lietuvos banko valdyba sutiko, kad Sampo bankas būtų reorganizuojamas jį prijungiant prie banko Danske Bank A/S.
Sampo banko ir Danske Bank A/S reorganizavimo sąlygos viešai paskelbtos 2007 m. gruodžio 19 d. Nuo tos dienos Sampo bankas įgijo reorganizuojamos akcinės bendrovės statusą.
Pagal pateiktus dokumentus, Sampo banko turtas bus perduotas Lietuvos Respublikoje įsteigtam Danske Bank A/S filialui. Šis filialas tęs veiklą tose pačiose patalpose, kuriose šiuo metu veikia Sampo bankas.

2008-04-18 Šaltinis: Lietuvos bankas