Bankų veikla Lietuvoje 2009 metų pirmąjį ketvirtį


2009 metų pirmąjį ketvirtį bankų sistemos rodikliai išlaikė mažėjimo tendencijas, o mažėjimo tempas (išskyrus indėlius) buvo didesnis nei 2008 metų ketvirtą ketvirtį.

Veikiančių šalies bankų turtas (aktyvai), bankų pateiktų 2009 m. balandžio mėn. 1 d. finansinių ataskaitų duomenimis, sudarė 88 mlrd. Lt ir per ketvirtį sumažėjo 1,8 mlrd. Lt, arba 2,0 proc. Klientams suteiktos paskolos, kurių suma sudarė 69,0 mlrd. Lt, sumažėjo 2,5 mlrd. Lt, arba 3,5 proc. Bankuose laikomi indėliai sudarė 38,0 mlrd. Lt ir per ketvirtį sumažėjo 0,2 mlrd. Lt, arba 0,6 proc. Pirmąjį ketvirtį indėlių apimtys mažėjo beveik visose rinkos dalyse, išskyrus valdžios institucijų indėlius, kurie padidėjo 0,7 mlrd. Lt. Bankų sistemos kai kurių turto ir įsipareigojimų straipsnių dinamika (mln.Lt)

Eil.
Nr.
Pagrindinių turto ir įsipareigojimų straipsnių pavadinimai
Suma
2008 04 01
Suma
2009 01 01
Suma
2009 04 01
Pasikeitimas
I ketvirtį,
proc.
Pasikeitimas
per metus,
proc.
1
Turtas (aktyvai)
82 488,2
89 749,2
87 965,4
-2,0
6,6
2
Skolos vertybiniai popieriai
6 701,8
5 971,5
6 242,8
4,5
-6,8
3
Klientams suteiktos paskolos
63 062,9
71 440,9
68 967,3
-3,5
9,4
3.1
Iš – jų privačioms įmonėms
33 434,2
37 342,6
36 358,9
-2,6
8,7
3.2
Iš jų – finansų institucijoms
3 597,1
3 890,5
2 615,5
-32,8
-27,3
3.3
Iš jų – fiziniams asmenims
25 054,9
28 601,6
28 248,2
-1,2
12,7
3.4
Iš jų – būsto paskolos
17 712,0
20 772,4
20 750,0
-0,1
17,2
4
Paskolų vertės sumažėjimas
476,2
870,9
1 200,0
37,8
2,5 karto
4.1
Paskolų vertės sumažėjimo ir suteiktų paskolų santykis, proc.
0,8
1,2
1,71
5
Indėliai
39 735,9
38 231,3
37 984,0
-0,6
-4,4
5.1
Iš jų – privačių įmonių
11 870,7
10 605,8
10 467,7
-1,3
-11,8
5.2
Iš jų – finansų institucijų
1 197,5
1 227,4
939,7
-23,4
-21,5
5.3
Iš jų – fizinių asmenų
22 982,7
24 138,6
23 815,6
-1,3
3,6
6
Akcininkų nuosavybė
6 225,4
6 778,9
6 807,3
0,4
9,3
7
Einamųjų metų pelnas (nuostolis)
337,2
867,3
-20,1

Šaltinis: Lietuvos bankas
2009-05-04