Audituotas bankų pelnas 2007 m. – 1 156 mln. litų

Audituotas bankų pelnas 2007 m. – 1 156 mln. litų

Bankų akcininkų nuosavybė 2007 m. padidėjo 1,8 mlrd. Lt ir 2008 m. sausio 1 d. siekė 5,9 mlrd. Lt,. uždirbtas rekordinis 1,1 mlrd. Lt pelnas. Bankų sistemos įstatinis (įregistruotas akcinis) kapitalas 2007 m. padidėjo 408 mln. Lt – iki 3,1 mlrd. Lt. Lietuvos bankų sistemoje dominavo skandinaviškas kapitalas. Bankų pateiktų 2008 m. sausio 1 d. audituotų finansinių ataskaitų duomenimis, 2007 m. visi šalies bankai, išskyrus tik pernai veiklą pradėjusius Balti Investment Grupi Pank AS filialą (4,1 mln. Lt nuostolis) ir MP Investment Bank hf. filialą Baltijos šalyse (1,1 mln. Lt nuostolis), dirbo pelningai. Bendras šalies bankų 2007 m. audituotas pelnas buvo 1 156 mln. Lt, tai yra 73 proc. daugiau nei 2006 m., kai Lietuvos bankų sistema gavo 667 mln. Lt pelno. Lietuvos bankų sistemos pelnas nuosekliai augo jau šeštus metus iš eilės. 2007 m. bankų pelno išaugimui lemiamos įtakos turėjo padidėjusios bankų veiklos apimtys ir grynųjų palūkanų pajamų didėjimas, kurį lėmė sparčiai augęs bankų paskolų portfelis bei padidėjusi realioji palūkanų marža. 2007 m., palyginti su 2006 m., labiausiai padidėjo:- 603 mln. Lt, arba 51,5 proc., grynosios palūkanų pajamos;- 148 mln. Lt, arba 29,6 proc., grynosios paslaugų ir komisinių pajamos;- 66 mln. Lt pajamas už nuosavybės vertybinius popierius;- teigiamos įtakos taip pat turėjo 19,8 proc. didesnės pajamos iš operacijų užsienio valiuta ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. Labiausiai išlaidų dalyje per metus padidėjo bankų operacinės išlaidos (244 mln. Lt, arba 31,1 proc.), tarp kurių labiausiai padidėjo su darbo užmokesčiu susijusios išlaidos (160 mln. Lt, arba 33,8 proc.) bei pastatų nuomos ir ūkio išlaidos (30 mln. Lt, arba 28,8 proc.). Išaugus bankų operacijų skaičiui ir apimtims bei bankų pelningumui, bankų mokamų mokesčių suma padidėjo 124 mln. Lt, arba 76,1 proc., ir sudarė 287 mln. Lt. Bankų veiklos sąnaudų augimo tempai buvo mažesni už bankų turto bei pajamų augimo tempus, o tai sudarė palankias prielaidas didėti bankų veiklos efektyvumui. Bankų sistemos efektyvumą parodantis fiksuotų išlaidų santykis su pagrindinės veiklos pelnu per metus sumažėjo (pagerėjo) 5,1 proc. punktais ir 2008 m. sausio 1 d. sudarė 39,9 proc., t. y. tokia dalis bankų iš pagrindinės veiklos uždirbto pelno (grynųjų pajamų) buvo sunaudota bankų operacinėms ir amortizacijos išlaidoms. 2007 m. vienam bankų darbuotojui vidutiniškai teko 470 tūkst. Lt banko pajamų, o tai buvo 35,2 proc. daugiau nei 2006 m. Be to, vienas banko darbuotojas vidutiniškai aptarnavo 7,7 mln. Lt banko turto, o tai buvo 18,6 proc. daugiau nei 2006 m. Bankams didinant pelningesnių, tačiau ir rizikingesnių aktyvų dalį, bankų sistemos turto grąžos rodiklis per metus padidėjo nuo 1,32 proc. iki 1,71 proc., o nuosavybės grąžos rodiklis – nuo 20,3 iki 25,9 proc. Bankų sistemos realioji palūkanų marža 2008 m. sausio 1 d. sudarė 2,82 proc.

Šaltinis: Lietuvos bankas