- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Finansų ministro įsakymas dėl palūkanų už mokestinę paskolą

Finansų ministro 2010 m. birželio 10 d. įsakymu 1K-187 „Dėl palūkanų už mokestinę paskolą dydžio nustatymo 2010 m. trečiajam ketvirčiui“ [1] nuo liepos 1 d. 2010 m. trečiajam ketvirčiui nustatytas 0,01 proc. palūkanų dydis už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną.

Šaltinis: „Valstybės žinios“ 2010-06-18