Finansų ministro įsakymas dėl delspinigių dydžio nustatymo

Finansų ministro 2010 m. birželio 10 d. įsakymu 1K-186 „Dėl delspinigių dydžio nustatymo 2010 m. trečiajam ketvirčiui“ nustatytas nuo 2010 m. liepos 1 d. trečiajam ketvirčiui delspinigių už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį dydis – 0,04 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną.

Šaltinis: „Valstybės žinios“ 2010-06-18