- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Birželio 3 d. – paskutinė diena pateikti pelno mokesčio deklaracijas

Metinių pelno mokesčio deklaracijų (PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U, versija 03) pateikimo terminas –  iki birželio 3 d. (nes birželio 1-2 d. – poilsio dienos) Lietuvos juridiniai asmenys, užsienio vienetų nuolatinės buveinės, kurių mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, VMI turi pateikti 2012 m. metines pelno mokesčio deklaracijas. Pelno mokestį turi sumokėti ne vėliau kaip iki spalio 1 d.  

2011 m.  pelno mokesčio deklaraciją turėjo pateikti apie 100 tūkst. mokesčių mokėtojų, bet pateikė 91 proc. visų privalėjusių tai padaryti. Pelno mokesčio deklaracijas turi pateikti pelno siekiantys Lietuvos juridiniai asmenys, nuolatinėmis buveinėmis laikomi užsienio bankų filialai ir kitos nuolatinės buveinės bei pelno nesiekiančios organizacijos. Tais atvejais, kai mokestinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais metais, metinė pelno mokesčio deklaracija VMI turi būti pateikta iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 1 d.

Netrukus VMI mokėtojams, kurie pernai vėlavo pateikti ar nepateikė pelno mokesčio deklaracijų, ir naujiems mokesčių mokėtojams išsiųs priminimus nepamiršti įvykdyti mokestinės prievolės. Priminimų e. būdu ir telefonu sulauks apie 30 tūkstančių mokėtojų. Mokėtojai, kurie laiku nepateiks pelno mokesčio deklaracijų, bus paskelbti VMI interneto svetainėje.

Teikiant metinę pelno mokesčio deklaraciją, pelno nesiekiančios organizacijos kartu privalo pateikti ir metines finansines ataskaitas. Pelno nesiekiančioms organizacijoms deklaracijų teikti nereikia, jeigu šios organizacijos: nevykdo bet kokio pobūdžio ūkinės komercinės veiklos ir negauna pajamų iš tokios veiklos arba tokios pajamos skiriamos veiklai, tenkinančiai viešąjį interesą, finansuoti, gautos paramos nenaudoja pagal Labdaros ir paramos įstatyme nenumatytą paskirtį ir iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynaisiais pinigais negauna 250 minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio sumą viršijančios paramos sumos (2012 m. – 32 500 Lt). Apie minėtas deklaracijų nepateikimo priežastis iki birželio 3 d. reikia raštu informuoti AVMI deklaracijų pateikimo taisyklėse numatyta tvarka, prašyme laikinai atleisti nuo deklaracijos pateikimo nurodant, nuo kurio mokestinio laikotarpio (kurių mokestinių laikotarpių) deklaracijos pateikimo prašoma atleisti.

Šaltinis: VMI