Mokesčių mokėtojai iki birželio 1 d. privalo pateikti metinę pelno mokesčio deklaraciją

Vilniaus AVMI primena, kad iki 2015 m. birželio 1 d. reikia užpildyti metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų 4 versiją už 2014 m. mokestinį laikotarpį ir sumokėti jose deklaruotą pelno mokestį. Be to, pelno mokesčio deklaraciją privaloma pateikti ir už ankstesnius mokestinius laikotarpius, jei ji nebuvo pateikta. Pelno mokesčio deklaracijas turi pateikti pelno siekiantys Lietuvos juridiniai asmenys, nuolatinėmis buveinėmis laikomi užsienio bankų filialai ir kitos nuolatinės buveinės bei pelno nesiekiančios organizacijos. Mokesčių mokėtojai kartu su metine pelno mokesčio deklaracija ir jos atitinkamais priedais taip pat turi pateikti Kontroliuojamų vienetų ir kontroliuojančių asmenų turtinių teisių bei prievolių ataskaitą (FR0438 forma). Greičiau ir paprasčiau deklaracijas galima pateikti per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS. Savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galima rasti VMI  interneto svetainėje.

Šaltinis: VMI