Birželio 2-oji – paskutinė diena laiku pateikti 2013 m. pelno mokesčio deklaracijas ir sumokėti jose deklaruotą pelno mokestį

Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad artėja metinių pelno mokesčio deklaracijų (PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U, versija 03) pateikimo terminas. Iki birželio 2 d. Lietuvos juridiniai asmenys, užsienio vienetų nuolatinės buveinės, kurių mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, Valstybinei mokesčių inspekcijai turi pateikti metines pelno mokesčio deklaracijas už 2013 metų mokestinį laikotarpį ir sumokėti jose deklaruotą pelno mokestį.

 Šaltinis: VMI