- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Teigiamai įvertino Lietuvos pasirengimą investuoti naujojo periodo ES fondų lėšas

Patvirtinti dar 44 2014–2020 m. ES fondų lėšomis finansuojamų priemonių projektų atrankos kriterijai, kuriais remiantis bus atrenkami mokslo ir verslo bendradarbiavimą, kuriant komerciškai sėkmingus produktus, skatinantys projektai, teikiamos konsultacinės paslaugos verslumui skatinti regionuose, diegiamos priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir prieinamumo gerinimo priemonės, kompleksiškai tvarkomi kultūros paveldo objektai, gerinama susisiekimo infrastruktūra ir eismo saugumas. Minėtus projektus administruos Ūkio, Vidaus reikalų, Sveikatos apsaugos, Kultūros ir Susisiekimo ministerijos. Šiuo metu valstybės institucijos rengia kvietimų teikti paraiškas dokumentus patvirtintoms priemonėms, taip pat sudaro planuojamų įgyvendinti valstybės ir regionų projektų sąrašus. Europos Komisijos vertinimu, Lietuva viena pirmųjų parengė 2014–2020 m. periodo veiksmų programą, kuri apima 3 ES fondų investicijas, todėl, lyginant su kitomis ES šalimis narėmis, Lietuva yra pažengusi planuodama investicines priemones ir kriterijus.

Šaltinis: Finansų ministerija