- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Dėl VMI prie FM 2022 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. VA-55 įsigaliojimo

VMI informuoja, kad nuo 2022 m. birželio 14 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. VA-55 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio  17 d. įsakymo Nr. V-111 „Dėl specialaus apmokestinimo momento taikymo tvarkos“ pakeitimo“ (toliau − Įsakymas).

Įsakymas parengtas, atsižvelgiant į tai, kad prašymai, išduoti specialaus apmokestinimo momento taikymo formos FR0546 pažymą, galės būti pateikiami tik elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI. Specialaus apmokestinimo momento taikymo FR0546 formos pažyma PVM mokėtojui taip pat bus išduodama per Mano VMI.

Atsižvelgiant į tai, kad įsakymo projekte tvirtinamoje specialaus apmokestinimo momento tvarkoje atlikta daug redakcinio pobūdžio pakeitimų, detaliau pateikiamos specialaus apmokestinimo momento taikymo nuostatos, ši tvarka išdėstyta nauja redakcija.

 Šaltinis: VMI