Dėl VMI prie FM viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. VA-52 pakeitimo

VMI prie FM informuoja, kad viršininko 2018 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. VA-82 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. VA-52 „Dėl užsienio juridinio asmens įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro“ pakeitimo“, pakeistos Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 formos užpildymo ir teikimo taisyklės. Esminiai taisyklių pakeitimai:  1. Įteisinama, kad užsienio juridinio asmens vadovo ar įgalioto asmens elektroninio pašto adresu VMI išsiuntus prisijungimo prie VMI informacinių sistemų identifikavimo priemones, būtų sudaryta galimybė užsienio juridiniam asmeniui pateikti deklaracijas ir kitus dokumentus elektroniniu būdu.
2. Mokesčių mokėtojų registre gali būti registruojamas tik toks užsienio juridinis asmuo, kuriam prievolė mokėti akcizus už elektros energiją ir gamtines dujas atsiranda atitinkamai Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 45 ar 57 straipsniuose nustatytais pagrindais. Atsižvelgiant į tai, kad, įgyvendinus mokesčių reformą akcizų srityje, atsiranda kitų teisinių pagrindų, nei nurodyti  Akcizų įstatymo 45 ir 57 straipsniuose, tai taisyklių 3.1 papunktyje atsisakoma minėtų straipsnių įvardijimo. Įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d. Informacinis pranešimas yra VMI prie FM 2018 m. spalio 16 d. rašte Nr. (32.44-31-3E) RM-35395.

Šaltinis: VMI