Dėl 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. VA-92 įsigaliojimo

Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad nuo 2022 m. birželio 30 d. įsigalios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. VA-92 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2014 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. VA–26 „Dėl fizinių asmenų įregistravimo ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema / išregistravimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema“ pakeitimo“.

Esminiai pakeitimai:

– įsakymo pakeitimas parengtas, įgyvendinant Nutarimo nuostatas, pagal kurias  nuo 2021 m. sausio 1 d. nuo 7 iki 20 hektarų  buvo padidintas žemės ūkio plotas, kuomet gali būti taikoma  kompensacinio PVM tarifo ūkininkams schema;

– prašymai įregistruoti ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema / išregistruoti iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, sprendimai dėl įregistravimo ar išregistravimo, įregistravimo pažyma ir kita informacija fiziniam asmeniui bus teikiami per Mano VMI (fizinis asmuo, kuris nesinaudoja VMI elektroninėmis paslaugomis, prašymą įregistruoti galės pateikti atvykęs į VMI padalinį);

– siekiant išvengti taisyklių keitimo dėl PVMĮ nustatytų ribų pasikeitimo, kai tampama privalomais PVM mokėtojais, žemės ploto, kai taikoma kompensacinio priedo schema,  taisyklėse nenurodomos ribos eurais, žemės plotas – hektarais, o nurodomi PVMĮ straipsniai, kuriuose ta riba yra nustatyta bei Nutarimas 2  kuriame nustatytas žemės plotas;

 – atsižvelgiant į MAĮ nuostatas, nuo 5 iki 3 metų tikslinamas neteisėtai gauto kompensacinio priedo išieškojimo terminas.

 

Šaltinis: VMI