Kuriuo atveju avanso gavimas įforminamas PVM sąskaita faktūra?

Avanso gavimas, kai nuo gauto avanso atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM, turi būti įforminamas PVM sąskaita faktūra. Prievolė nuo gauto avanso apskaičiuoti PVM atsiranda, jeigu pagal sutarties sąlygas prekės bus perduotos arba visos paslaugos suteiktos ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sandorio sudarymo dienos. Nuo 2010 m. sausio 1 d., pagal PVM įstatymo Nr. XI-518 redakciją, jeigu avansas gaunamas, kai pagal sandorio sąlygas prekės bus perduotos arba visos paslaugos suteiktos anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sandorio sudarymo dienos, apmokestinamasis asmuo turi teisę pasirinkti prekių tiekimo arba paslaugų teikimo apmokestinamuoju momentu laikyti avanso gavimo momentą ir nuo gauto avanso skaičiuoti PVM. Prekių (paslaugų) pardavėjas, gavęs avansą, pagal kurį atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM, turi išrašyti PVM sąskaitą faktūrą ir joje nurodyti, kad PVM skaičiuojamas nuo avanso. "Galutinėje" PVM sąskaitoje faktūroje (kai prieš tai PVM sąskaita faktūra buvo įformintas avanso gavimas ir nuo jo apskaičiuotas PVM), prekių (paslaugų) pardavėjas turi nurodyti visą prekės (paslaugos) apmokestinamąją vertę (įskaitant gautą avansą be PVM) ir nuo jos apskaičiuoti PVM.

Šaltinis: VMI 2010-01-20