Dėl VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VA-55 pakeitimo

VMI prie FM  informuoja, kad VMI viršininko 2016 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.VA-109 pakeistas 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr.VA-55 „Dėl PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas „i.SAF duomenų rinkmenos aprašymas“ (toliau – Priedas). Pakeitimu pakoreguotas Priedas, nes rengiant i.SAF duomenų rinkmenos XML struktūros aprašą ir XML struktūros aprašo aprašymą buvo gautos aktualios verslo ekspertų pastabos, susijusios su Priede „i.SAF duomenų rinkmenos aprašymas“ pateikta duomenų rinkmenos XML struktūra. Pakeitimai apima kelių elementų privalomumo pasikeitimus, elementų reikšmės pildymo paaiškinimo patikslinimą bei kitus smulkius struktūrinius pakeitimus. Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2016-08-16 rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-22552. Šaltinis: VMI