Centrinės valdžios perviršis sausį–balandį buvo 45,1 mln. eurų

Finansų ministerijos duomenimis, 2018 m. sausio–balandžio mėnesių centrinės valdžios perviršis buvo 45,1 mln. eurų ir sudarė 0,1 proc.  prognozuojamo šių metų BVP. Centrinės valdžios balansas per keturis šių metų mėnesius buvo 103 mln. eurų arba 0,2 proc. BVP geresnis nei 2017 m. tą patį laikotarpį, kai deficitas sudarė 57,9 mln. eurų (-0,1 proc. BVP).

2018 metų pirmųjų keturių mėnesių centrinės valdžios pajamos buvo 3 863,8 mln. eurų, išlaidos – 3 780 mln. eurų. Sandorių su nefinansiniu turtu balansas per šių metų sausį–balandį buvo teigiamas (38,7 mln. eurų).

Mokesčiai sudarė 49,1 proc. sausio–balandžio mėnesių centrinės valdžios pajamų, 45 proc. – socialinės įmokos. Per pirmuosius keturis mėnesius didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 59,3 proc., darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 12,4 proc. bei dotacijos – 11,7 proc.

Šaltinis: Finansų ministerija