Dėl Pelno mokesčio įstatymo 4 straipsnio 6 dalies ir 12 straipsnio 17 punkto komentaro pakeitimo

VMI prie FM, vadovaudamasi  Mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, VMI nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu  Nr. 110, siekdama suvienodinti  Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo tvarką, parengė PMĮ 4 straipsnio 6 dalies ir 12 straipsnio 17 punkto komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimus. PMĮ 4 straipsnio 6 dalies ir 12 straipsnio 17 punkto komentare (apibendrintame paaiškinime) atlikti aritmetiniai valiutų kursų pakeitimai atsižvelgiant į euro įvedimą Lietuvos Respublikoje bei išbrauktos negaliojančios teisės aktų nuostatos. Šį komentarą galima rasti VMI prie FM Konsultacinės medžiagos kataloge.

Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019-08-06  rašte Nr. (18.10-31-1E) RM-23984.
Lyginamasis variantas yra čia.

Šaltinis: VMI