Pridėtinės vertės mokesčiui Lietuvoje – 25 metai

 Šio mokesčio įvedimas prilygo naujam kokybiniam šuoliui valstybės mokesčių sistemos kūrime. Pokyčiai Valstybėje – pokyčiai ir finansuoseAtsikūrusiai Valstybei 1990 m. reikėjo kurti ir savo finansų sistemą. Šalyje prasidėjo įvairios planuotos reformos, vystėsi rinkos ekonomikos santykiai. Kūrėsi ir valstybinio socialinio draudimo sistema, …

Ar „Brexit“ prigijo ir Lietuvos Seime?

Arnas BALKUS Gal ne visi „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ savaitraščio skaitytojai žino dabar Europoje, ko gero, dažniausiai vartojamo žodžio „Brexit“ reikšmę: angl. Brexit = br (Britain trumpinys) + exit (išeiti), t. y. Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš Europos Sąjungos.Patikėsite ar ne, …

Apie bankų konkurencinę kovą

 Visiems gerai žinomas teiginys, kad šalies ekonomika labai daug priklauso nuo bankų sistemos. Todėl kiekvienos šalies tikslas yra sukurti darnią, lanksčią ir stabilią bankų sistemą. Tačiau tai nėra lengvas uždavinys, nes bankai yra labiausiai konkurencinės įmonės.Bankų istorija rodo, kad tarp …

Didžiuliai iššūkiai buhalterio profesijai

 Tokiu pavadinimu Daniel Hood straipsnis prieš kelis mėnesius buvo paskelbtas elektroniniame laikraštyje „Accounting Today“. Jame analizuojami tyrimo, apėmusio įvairių profesijų darbuotojus, rezultatai. Tyrėjai norėjo sužinoti, su kokiais iššūkiais dažniausiai susiduria apskaitos profesijos atstovai. Analizės rezultatai parodė, kad daugiausiai problemų apskaitos …

Nepriklausomo auditoriaus profesinis paveikslas

 Auditoriaus profesija yra sudėtinga. Ją galima lyginti su mokslininko arba gydytojo profesija. Bendra tarp šių profesijų yra tai, kad joms būdingos kai kurios savybės ir reikalavimai, kurie yra mažiau svarbūs kitoms profesijoms.Neįsigilinus neaišku, kas gali būti bendra tarp auditoriaus, mokslininko …

38-asis TAS „Nematerialusis turtas“

 Pagrindinis 38-ojo TAS „Nematerialus turtas“ tikslas – nustatyti nematerialiojo turto apskaitos tvarką, pripažinimo kriterijus. Standarte apibrėžiama, kaip reikėtų vertinti nematerialiojo turto balansinę vertę, ir reikalaujama atskleisti apie jį specifinę informaciją.Subjektai dažnai naudoja išteklius arba prisiima įsipareigojimus, įsigydami, plėtodami, prižiūrėdami arba …

Turtinės žalos išieškojimo sąlygos

 Turtinės žalos dydžio apskaičiavimo už patikėto darbuotojui turto praradimą, sugadinimą ar sunaikinimą metodai ir išieškojimo galimybės visada buvo suinteresuotų šalių ginčų objektas. To priežastis yra aplinkybių, dėl kurių atsirado turtinė žala, įvairovė ir tiesioginio ryšio tarp atsakingų asmenų veiksmų, turtinės …

Baigėsi pastabų dėl 8-ojo TAS diskusijų projekto teikimas

 Baigėsi terminas, kai buvo galima teikti pastabas (komentarus) dėl 8-ojo tarptautinio apskaitos standarto (TAS) „Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos“ diskusinio projekto. Manau, daugelis supranta, kad 8-asis TAS yra visų kitų standartų pamatas, tad šis diskusinis projektas sukėlė didelį …

Mokestinė mediacija: užsienio praktika ir Lietuva (II)

 Straipsnyje toliau aptariama mediacijos praktika užsienio valstybėse, kuriose ypač stipriai išplėtotas mediacijos institutas, kuo galėtų pasinaudoti Lietuva. Mediacija Didžiojoje BritanijojeKaip minėta, Didžioji Britanija apibūdinama kaip viena valstybių, kurioje sėkmingai išplėtotas mediacijos taikymas.Nepavykus susitarti su Didžiosios Britanijos mokesčių administratoriumi (toliau – HMRC), …

Mokestinė mediacija: užsienio praktika ir Lietuva (I)

 Lietuvoje vis dažniau kalbama apie siekį pertvarkyti teisinę sistemą, stiprinant žmogaus teisių pažeidimų prevenciją, plėtojant ikiteismines ginčų nagrinėjimo procedūras, skatinant teisinius ginčus spręsti ne teismo tvarka. Siūloma naudotis ir tokiomis alternatyviomis priemonėmis kaip mediacija. Straipsnyje aptariama mediacijos samprata konkrečiai mokestiniuose …

Kam (ne)patinka milijardas milijonui?

 Patinka mums tai ar ne, bet tai įvyko – Seimas pritarė mokesčių ir pensijų reformai, kuri įsigalios jau mažiau nei už pusmečio. Jei kas ruošėtės atostogauti, skubėkite gaudyti laimingas akimirkas, nes artėja neeilinis darbymetis.Prie darbymečių mokesčių ir pensijų srityje per …

Ką reiškia teismo apskaita?

 Apskaitos profesijos pasaulinis lyderis yra JAV ir ten veikiančios apskaitos profesijos organizacijos. Šios organizacijos prisiima atsakomybę už apskaitos vystymą, rengia apskaitos metodikas, rekomendacijas, skleidžia gerąją praktiką leisdamos mokslinę ir metodinę literatūrą. Šioms organizacijoms suteikta teisė sertifikuoti finansų apskaitos, vadybos apskaitos, …

4 pavojai, renkantis būsimą specialybę

 Daugybė jaunų žmonių, rinkdamiesi specialybę, dažnai patenka į aklavietę. Atrodo, kad visi, išskyrus tave patį, žino, kuo tu turėtum tapti. Visuomenės spaudimas, įvairios nusistovėjusios mąstymo klišės ir tėvų įtaka neretai tik pakiša koją. Laura Čeber knygoje „Būk, kuo nori būti“ …

Auditorių ir buhalterių profesionalų profesinės etikos reglamentavimas

 Auditoriaus vardas suteikiamas asmenims, davusiems auditoriaus priesaiką ir ją pasirašiusiems. Auditoriaus priesaikoje, be kitų svarbių dalykų, prisiekiama laikytis profesinės etikos kodekso. Taigi asmenys, pasirinkę auditoriaus profesiją, privalo laikytis ne tik bendrosios, bet ir profesinės etikos normų.Lietuvoje auditorių profesinę etiką reglamentuoja …

Mokesčių reforma ant svarstyklių (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 30 (942) Praėjusiame laikraščio numeryje aptarėme mokesčių pasiūlymus, kuriais siekiama mažinti skurdą, remti šeimas ir mokesčių sistemoje diegti daugiau paprastumo, teisingumo ir verslumo. Šie pasiūlymai daugiausia buvo susiję su gyventojais, fiziniais asmenimis ir jų apmokestinimu. Šiame straipsnyje tęsiame …

Dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų, įsigijus verslo liudijimą, mokėjimo

 Gyventojas, 2016 m. dirbęs pagal darbo sutartį ir įsigijęs verslo liudijimą, pasiguodė, kad gavo Valstybinio socialinio draudimo (VSD) fondo valdybos skyriaus raštą, kad 2017 m. gegužės 10 d. yra skolingas 210 Eur, kuriuos turi sumokėti per 10 dienų.Skola gyventoją nustebino. „Sodros“ …

Mokesčių reforma ant svarstyklių (1)

 Kaip ir buvo žadėjusi, vasaros pradžioje Vyriausybė pristatė pasiūlymų paketą mokesčių srityje, pavadintą skambiu Mokesčių ir socialinės sistemos tobulinimo planu.Teisingumo dėlei reikia pasakyti, kad socialinė sistema šiame pasiūlymų pakete paliečiama absoliučia dalimi tik tiek, kiek tai susiję su mokesčių sistemos …

Kaip pamatuoti buhalterijos darbą?

 Įmonė – sudėtingas organizmas. Jos darbui organizuoti ir valdyti vadovai pasitelkia kuo įvairiausių metodų – nuo biudžeto, efektyvumo rodiklių (KPI) iki lieknojo (LEAN) valdymo ir šešių sigmų.Įmonės, kurios organizuoja ir kontroliuoja veiklą bei motyvuoja darbuotojus, naudodamos veiklos efektyvumo rodiklių sistemas …

Ar buhalteriai išnyks kaip dinozaurai?

 Sparčiai vystantis technologijoms, vis dažniau viešojoje erdvėje pasigirsta nuogąstavimų, kad buhalteriai yra viena iš tų profesijų, kurios poreikis artimiausiu dešimtmečiu smarkiai sumažės. Pagrindiniai argumentai, patvirtinantys šiuos teiginius, paremti tuo, kad buhalteriai labai daug laiko sugaišta suvedinėdami duomenis iš sąskaitų ar …

Ar pagrįstai „Sodrai“ skaičiuojamos įmokos nuo autorinio atlyginimo?

 Perskaičius 2017 m. kovo 28 d. „AAM aktualijose“ (Nr. 12 (924)) išspausdintą A. Drevinsko straipsnį „Dėl senatvės pensijos skyrimo iš naujo, gavus pajamų pagal autorines sutartis“, norėtųsi atkreipti dėmesį ir į kitų valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo nuo autorinio atlyginimo, …