Atsiskaitymų kultūra Lietuvoje

 Palankią dirvą sklandiems atsiskaitymams sukuria „sveikas“ verslas ir mokūs gyventojai.Jau pirmosiomis karantino dienomis iš verslo įmonių pasigirdo nerimo signalų, kad labiau pradės vėluoti klientų atsiskaitymai už dar iki karantino paskelbimo patiektas prekes ar suteiktas paslaugas. Šis nerimas buvo juntamas, net …

Įmonės negauna pajamų. Ką daryti?

 Lemtingą sprendimą padiktavo susiklosčiusi situacijaŠalyje dėl koronaviruso paskelbus ekstremaliąją situaciją, pasikeitė dalies verslo įmonių ir gyventojų veiklos sąlygos. Kai kurios įmonės ir gyventojai, teikiantys paslaugas pagal verslo liudijimą ar vykdantys individualią veiklą, turėjo staiga užsidaryti, tai yra sustabdyti veiklą. Tiems …

Darbo užmokestis ir mokesčiai mūsų šalyje

 Viešoje erdvėje ir specialistų rekomendacijose per visą nepriklausomos Lietuvos trisdešimties metų laikotarpį galima išgirsti vertinimų, kad mūsų šalyje darbo jėgai tenka per didelė mokesčių našta. Turima mintyje samdomų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, mokami mokesčiai. Iš tikrųjų per tuos dešimtmečius …

Atsakomybė ir atskaitomybė

 ISM universiteto rektorius Dalius Misiūnas sausio mėnesį paskelbtame straipsnyje „Verslo atsakomybė nebėra pasirinkimas“, remdamasis konkrečiais pavyzdžiais, padarė išvadą, kad mūsų visuomenė kelia vis aukštesnius reikalavimus verslui, todėl verslo atsakomybė jau nebėra pasirinkimas, o vienintelis kelias auginti verslą. Verslo lyderiai prisiima …

Ar verta keisti atostoginių skaičiavimo tvarką?

 Pastaruoju metu spaudoje atsirado straipsnių, kuriuose aptariama iniciatyva viešojo sektoriaus įstaigoms taikyti naują atostoginių tvarką, kad atostoginiai būtų įskaičiuoti į atlyginimą, o ne mokami atskirai. Taip pat svarstoma, kad toks sistemos keitimas turėtų apimti privatų sektorių. Šiame straipsnyje norėtume paaiškinti …

Dėl nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos

 Artėjant metų pabaigai ir ruošiantis sudaryti finansines ataskaitas, kyla klausimas dėl nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos (toliau – kapitalo ataskaita) pateikimo.Apskaitos reglamentuose ši ataskaita apibūdinta kaip finansinė ataskaita, kurioje pateikiami duomenys apie įmonės nuosavo kapitalo pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį. Šios ataskaitos …

Kokių kompetencijų reikia skaitmeniniame amžiuje?

 Profesinių tyrimų rezultatai2016 m. Jungtinės Karalystės dienraštis „Daily Mail“ paskelbė Anglijos banko vadovo kalbą, kad kai kurios profesijos, tokios kaip apskaita, bus pasmerktos išmirti, kadangi kompiuterių galimybės išnaikins jų reikalingumą. Pra­ėjus porai metų, panašios prognozės apie masinį apskaitininkų ir finansininkų …

Buhalterių pasitikėjimo indeksas – kas tai?

 Siekdami nustatyti esamą rinkos situaciją ir užčiuopti ekonominį pulsą, daugelis analitikų pasikliauja ekonominiais, tiksliau makroekonominiais, duomenimis, kuriuos investuotojai naudoja aiškindami esamas ar būsimas investavimo galimybes. Tačiau kai kurios šalys jau nebepasikliauja vien tik ekonominiais rodikliais ir į analizuojamų rodiklių lauką …

Ar bus dar vienas naujas mokestis Lietuvoje?

 Pastaruoju metu įvairiuose tarptautiniuose mokesčių forumuose kyla vis didesnės aistros dėl skaitmeninės reklamos mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant skaitmenines reklamos paslaugas.Siūlymus dėl šio mokesčio įvedimo lėmė vis didesnį augimo pagreitį įgaunanti skaitmeninės ekonomikos plėtra, sukurianti įvairių naujų verslo modelių, …

Apie „Sodros“ „grindis“ iš darbdavio pozicijos

 Valstybinis socialinis draudimas ir asmens socialinės garantijosValstybinio socialinio draudimo sistema Lietuvoje nuo sukūrimo pradžios jau skaičiuoja trečią veiklos dešimtmetį. Valstybinis socialinis draudimas yra sudedamoji valstybinės socialinės apsaugos sistemos dalis, kuri užtikrina apdraustiesiems, tam tikrais atvejais ir jų šeimų nariams, įvykus …

Apskaitos robotizavimas – jau praeitis?

 Pastaruoju metu tobulėjant apskaitos ir verslo valdymo sistemoms, pranašiausiu jų konkurencingumo įrankiu tampa vis naujesnių, inovatyvesnių funkcijų diegimas. Atlikti įvairių informacinių sistemų palyginamieji tyrimai parodė, kad šiandien reikalingiausia apskaitos funkcija yra pirkimo sąskaitų atpažinimas ir automatinis jų registravimas įmonės apskaitoje. …

31-asis TAS „Dalys bendrose įmonėse“

 31-asis TAS nustato tris jungtinės veiklos rūšis: bendrai kontroliuojami sandoriai, bendrai kontroliuojamas turtas ir bendrai kontroliuojamos įmonės. Šis standartas taikomas dalių bendrose įmonėse apskaitai ir bendrų įmonių turto, įsipareigojimų, pajamų, sąnaudų pripažinimui dalininkų bei investuotojų apskaitoje ir pateikimui finansinėse ataskaitose, …

Buhalteriai visada bus reikalingi, nors ateityje gali būti vadinami kitaip

 Pastaruoju metu daug rašoma apie buhalterio profesiją ir diskutuojama, ar ji išliks. Neabejotinai buhalterio profesija turi patikimą ateitį, tačiau, laikui bėgant, evoliucionuos buhalterio pareigos, uždaviniai, gal ir patį buhalterį vadinsime kitaip. Tai lemia besivystančios technologijos ir skaitmenizavimas.Vis dažniau elementarių buhalterinių …

Pelno nesiekiančių subjektų veiklos apskaitą reikia labiau supaprastinti

 Pelno nesiekiančių subjektų apskaitą nuo 2019 m. sausio 1 d. reglamentuoja finansų ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. I K-372 „Dėl pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos, metinės ataskaitos rengimo ir neatlygintinai gauto turto ir paslaugų …

Finansinių ataskaitų viešumas ir jų vartotojai

 Finansinių ataskaitų rengimo teisinis reglamentavimas – iš laiko perspektyvosSkaičiai metinių finansinių ataskaitų eilutėse gali daug ką pasakyti apie verslo įmonių veiklą ataskaitiniais metais. Kaip finansines ataskaitas perskaitys jų vartotojai, priklausys nuo vartotojų gebėjimų suprasti ir įvertinti jose pateiktą informaciją.Šiuolaikinėmis sąlygomis …

Mintys po forumo

 2019 m. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija (LBAA) atstovauja Lietuvai „Accountancy Europe (AE) renginiuose. 2018 m. Lietuvai atstovavo Lietuvos auditorių rūmai (LAR). AE vienija 51 organizaciją, kurios narių yra apie 1 mln. AE nariai yra ESMA (European Securities Markets Authority), …

Apskaita ir komunikacijos problemos

 Seniai pastebėta, kad žmonės mėgsta supainioti realaus pasaulio daiktų ir įvykių abstrakčias sąvokas su pačiais daiktais ir įvykiais. Abstrakti sąvoka yra vaizdavimas (aprašymas), statistinių duomenų surinkimas arba analogas, naudojamas padėti aiškiai įsivaizduoti dažnai supaprastintu būdu kažką, ko negalima tiesiogiai stebėti. …

Pridėtinės vertės mokesčiui Lietuvoje – 25 metai

 Šio mokesčio įvedimas prilygo naujam kokybiniam šuoliui valstybės mokesčių sistemos kūrime. Pokyčiai Valstybėje – pokyčiai ir finansuoseAtsikūrusiai Valstybei 1990 m. reikėjo kurti ir savo finansų sistemą. Šalyje prasidėjo įvairios planuotos reformos, vystėsi rinkos ekonomikos santykiai. Kūrėsi ir valstybinio socialinio draudimo sistema, …

Ar „Brexit“ prigijo ir Lietuvos Seime?

Arnas BALKUS Gal ne visi „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ savaitraščio skaitytojai žino dabar Europoje, ko gero, dažniausiai vartojamo žodžio „Brexit“ reikšmę: angl. Brexit = br (Britain trumpinys) + exit (išeiti), t. y. Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš Europos Sąjungos.Patikėsite ar ne, …

Apie bankų konkurencinę kovą

 Visiems gerai žinomas teiginys, kad šalies ekonomika labai daug priklauso nuo bankų sistemos. Todėl kiekvienos šalies tikslas yra sukurti darnią, lanksčią ir stabilią bankų sistemą. Tačiau tai nėra lengvas uždavinys, nes bankai yra labiausiai konkurencinės įmonės.Bankų istorija rodo, kad tarp …