31-asis TAS „Dalys bendrose įmonėse“

 31-asis TAS nustato tris jungtinės veiklos rūšis: bendrai kontroliuojami sandoriai, bendrai kontroliuojamas turtas ir bendrai kontroliuojamos įmonės. Šis standartas taikomas dalių bendrose įmonėse apskaitai ir bendrų įmonių turto, įsipareigojimų, pajamų, sąnaudų pripažinimui dalininkų bei investuotojų apskaitoje ir pateikimui finansinėse ataskaitose, …

Buhalteriai visada bus reikalingi, nors ateityje gali būti vadinami kitaip

 Pastaruoju metu daug rašoma apie buhalterio profesiją ir diskutuojama, ar ji išliks. Neabejotinai buhalterio profesija turi patikimą ateitį, tačiau, laikui bėgant, evoliucionuos buhalterio pareigos, uždaviniai, gal ir patį buhalterį vadinsime kitaip. Tai lemia besivystančios technologijos ir skaitmenizavimas.Vis dažniau elementarių buhalterinių …

Pelno nesiekiančių subjektų veiklos apskaitą reikia labiau supaprastinti

 Pelno nesiekiančių subjektų apskaitą nuo 2019 m. sausio 1 d. reglamentuoja finansų ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. I K-372 „Dėl pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos, metinės ataskaitos rengimo ir neatlygintinai gauto turto ir paslaugų …

Finansinių ataskaitų viešumas ir jų vartotojai

 Finansinių ataskaitų rengimo teisinis reglamentavimas – iš laiko perspektyvosSkaičiai metinių finansinių ataskaitų eilutėse gali daug ką pasakyti apie verslo įmonių veiklą ataskaitiniais metais. Kaip finansines ataskaitas perskaitys jų vartotojai, priklausys nuo vartotojų gebėjimų suprasti ir įvertinti jose pateiktą informaciją.Šiuolaikinėmis sąlygomis …

Mintys po forumo

 2019 m. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija (LBAA) atstovauja Lietuvai „Accountancy Europe (AE) renginiuose. 2018 m. Lietuvai atstovavo Lietuvos auditorių rūmai (LAR). AE vienija 51 organizaciją, kurios narių yra apie 1 mln. AE nariai yra ESMA (European Securities Markets Authority), …

Apskaita ir komunikacijos problemos

 Seniai pastebėta, kad žmonės mėgsta supainioti realaus pasaulio daiktų ir įvykių abstrakčias sąvokas su pačiais daiktais ir įvykiais. Abstrakti sąvoka yra vaizdavimas (aprašymas), statistinių duomenų surinkimas arba analogas, naudojamas padėti aiškiai įsivaizduoti dažnai supaprastintu būdu kažką, ko negalima tiesiogiai stebėti. …

Pridėtinės vertės mokesčiui Lietuvoje – 25 metai

 Šio mokesčio įvedimas prilygo naujam kokybiniam šuoliui valstybės mokesčių sistemos kūrime. Pokyčiai Valstybėje – pokyčiai ir finansuoseAtsikūrusiai Valstybei 1990 m. reikėjo kurti ir savo finansų sistemą. Šalyje prasidėjo įvairios planuotos reformos, vystėsi rinkos ekonomikos santykiai. Kūrėsi ir valstybinio socialinio draudimo sistema, …

Ar „Brexit“ prigijo ir Lietuvos Seime?

Arnas BALKUS Gal ne visi „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ savaitraščio skaitytojai žino dabar Europoje, ko gero, dažniausiai vartojamo žodžio „Brexit“ reikšmę: angl. Brexit = br (Britain trumpinys) + exit (išeiti), t. y. Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš Europos Sąjungos.Patikėsite ar ne, …

Apie bankų konkurencinę kovą

 Visiems gerai žinomas teiginys, kad šalies ekonomika labai daug priklauso nuo bankų sistemos. Todėl kiekvienos šalies tikslas yra sukurti darnią, lanksčią ir stabilią bankų sistemą. Tačiau tai nėra lengvas uždavinys, nes bankai yra labiausiai konkurencinės įmonės.Bankų istorija rodo, kad tarp …

Didžiuliai iššūkiai buhalterio profesijai

 Tokiu pavadinimu Daniel Hood straipsnis prieš kelis mėnesius buvo paskelbtas elektroniniame laikraštyje „Accounting Today“. Jame analizuojami tyrimo, apėmusio įvairių profesijų darbuotojus, rezultatai. Tyrėjai norėjo sužinoti, su kokiais iššūkiais dažniausiai susiduria apskaitos profesijos atstovai. Analizės rezultatai parodė, kad daugiausiai problemų apskaitos …

Nepriklausomo auditoriaus profesinis paveikslas

 Auditoriaus profesija yra sudėtinga. Ją galima lyginti su mokslininko arba gydytojo profesija. Bendra tarp šių profesijų yra tai, kad joms būdingos kai kurios savybės ir reikalavimai, kurie yra mažiau svarbūs kitoms profesijoms.Neįsigilinus neaišku, kas gali būti bendra tarp auditoriaus, mokslininko …

38-asis TAS „Nematerialusis turtas“

 Pagrindinis 38-ojo TAS „Nematerialus turtas“ tikslas – nustatyti nematerialiojo turto apskaitos tvarką, pripažinimo kriterijus. Standarte apibrėžiama, kaip reikėtų vertinti nematerialiojo turto balansinę vertę, ir reikalaujama atskleisti apie jį specifinę informaciją.Subjektai dažnai naudoja išteklius arba prisiima įsipareigojimus, įsigydami, plėtodami, prižiūrėdami arba …

Turtinės žalos išieškojimo sąlygos

 Turtinės žalos dydžio apskaičiavimo už patikėto darbuotojui turto praradimą, sugadinimą ar sunaikinimą metodai ir išieškojimo galimybės visada buvo suinteresuotų šalių ginčų objektas. To priežastis yra aplinkybių, dėl kurių atsirado turtinė žala, įvairovė ir tiesioginio ryšio tarp atsakingų asmenų veiksmų, turtinės …

Baigėsi pastabų dėl 8-ojo TAS diskusijų projekto teikimas

 Baigėsi terminas, kai buvo galima teikti pastabas (komentarus) dėl 8-ojo tarptautinio apskaitos standarto (TAS) „Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos“ diskusinio projekto. Manau, daugelis supranta, kad 8-asis TAS yra visų kitų standartų pamatas, tad šis diskusinis projektas sukėlė didelį …

Mokestinė mediacija: užsienio praktika ir Lietuva (II)

 Straipsnyje toliau aptariama mediacijos praktika užsienio valstybėse, kuriose ypač stipriai išplėtotas mediacijos institutas, kuo galėtų pasinaudoti Lietuva. Mediacija Didžiojoje BritanijojeKaip minėta, Didžioji Britanija apibūdinama kaip viena valstybių, kurioje sėkmingai išplėtotas mediacijos taikymas.Nepavykus susitarti su Didžiosios Britanijos mokesčių administratoriumi (toliau – HMRC), …

Mokestinė mediacija: užsienio praktika ir Lietuva (I)

 Lietuvoje vis dažniau kalbama apie siekį pertvarkyti teisinę sistemą, stiprinant žmogaus teisių pažeidimų prevenciją, plėtojant ikiteismines ginčų nagrinėjimo procedūras, skatinant teisinius ginčus spręsti ne teismo tvarka. Siūloma naudotis ir tokiomis alternatyviomis priemonėmis kaip mediacija. Straipsnyje aptariama mediacijos samprata konkrečiai mokestiniuose …

Kam (ne)patinka milijardas milijonui?

 Patinka mums tai ar ne, bet tai įvyko – Seimas pritarė mokesčių ir pensijų reformai, kuri įsigalios jau mažiau nei už pusmečio. Jei kas ruošėtės atostogauti, skubėkite gaudyti laimingas akimirkas, nes artėja neeilinis darbymetis.Prie darbymečių mokesčių ir pensijų srityje per …

Ką reiškia teismo apskaita?

 Apskaitos profesijos pasaulinis lyderis yra JAV ir ten veikiančios apskaitos profesijos organizacijos. Šios organizacijos prisiima atsakomybę už apskaitos vystymą, rengia apskaitos metodikas, rekomendacijas, skleidžia gerąją praktiką leisdamos mokslinę ir metodinę literatūrą. Šioms organizacijoms suteikta teisė sertifikuoti finansų apskaitos, vadybos apskaitos, …

4 pavojai, renkantis būsimą specialybę

 Daugybė jaunų žmonių, rinkdamiesi specialybę, dažnai patenka į aklavietę. Atrodo, kad visi, išskyrus tave patį, žino, kuo tu turėtum tapti. Visuomenės spaudimas, įvairios nusistovėjusios mąstymo klišės ir tėvų įtaka neretai tik pakiša koją. Laura Čeber knygoje „Būk, kuo nori būti“ …

Auditorių ir buhalterių profesionalų profesinės etikos reglamentavimas

 Auditoriaus vardas suteikiamas asmenims, davusiems auditoriaus priesaiką ir ją pasirašiusiems. Auditoriaus priesaikoje, be kitų svarbių dalykų, prisiekiama laikytis profesinės etikos kodekso. Taigi asmenys, pasirinkę auditoriaus profesiją, privalo laikytis ne tik bendrosios, bet ir profesinės etikos normų.Lietuvoje auditorių profesinę etiką reglamentuoja …