Auditorių ir buhalterių profesionalų profesinės etikos reglamentavimas

 Auditoriaus vardas suteikiamas asmenims, davusiems auditoriaus priesaiką ir ją pasirašiusiems. Auditoriaus priesaikoje, be kitų svarbių dalykų, prisiekiama laikytis profesinės etikos kodekso. Taigi asmenys, pasirinkę auditoriaus profesiją, privalo laikytis ne tik bendrosios, bet ir profesinės etikos normų.Lietuvoje auditorių profesinę etiką reglamentuoja …

Mokesčių reforma ant svarstyklių (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 30 (942) Praėjusiame laikraščio numeryje aptarėme mokesčių pasiūlymus, kuriais siekiama mažinti skurdą, remti šeimas ir mokesčių sistemoje diegti daugiau paprastumo, teisingumo ir verslumo. Šie pasiūlymai daugiausia buvo susiję su gyventojais, fiziniais asmenimis ir jų apmokestinimu. Šiame straipsnyje tęsiame …

Dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų, įsigijus verslo liudijimą, mokėjimo

 Gyventojas, 2016 m. dirbęs pagal darbo sutartį ir įsigijęs verslo liudijimą, pasiguodė, kad gavo Valstybinio socialinio draudimo (VSD) fondo valdybos skyriaus raštą, kad 2017 m. gegužės 10 d. yra skolingas 210 Eur, kuriuos turi sumokėti per 10 dienų.Skola gyventoją nustebino. „Sodros“ …

Mokesčių reforma ant svarstyklių (1)

 Kaip ir buvo žadėjusi, vasaros pradžioje Vyriausybė pristatė pasiūlymų paketą mokesčių srityje, pavadintą skambiu Mokesčių ir socialinės sistemos tobulinimo planu.Teisingumo dėlei reikia pasakyti, kad socialinė sistema šiame pasiūlymų pakete paliečiama absoliučia dalimi tik tiek, kiek tai susiję su mokesčių sistemos …

Kaip pamatuoti buhalterijos darbą?

 Įmonė – sudėtingas organizmas. Jos darbui organizuoti ir valdyti vadovai pasitelkia kuo įvairiausių metodų – nuo biudžeto, efektyvumo rodiklių (KPI) iki lieknojo (LEAN) valdymo ir šešių sigmų.Įmonės, kurios organizuoja ir kontroliuoja veiklą bei motyvuoja darbuotojus, naudodamos veiklos efektyvumo rodiklių sistemas …

Ar buhalteriai išnyks kaip dinozaurai?

 Sparčiai vystantis technologijoms, vis dažniau viešojoje erdvėje pasigirsta nuogąstavimų, kad buhalteriai yra viena iš tų profesijų, kurios poreikis artimiausiu dešimtmečiu smarkiai sumažės. Pagrindiniai argumentai, patvirtinantys šiuos teiginius, paremti tuo, kad buhalteriai labai daug laiko sugaišta suvedinėdami duomenis iš sąskaitų ar …

Ar pagrįstai „Sodrai“ skaičiuojamos įmokos nuo autorinio atlyginimo?

 Perskaičius 2017 m. kovo 28 d. „AAM aktualijose“ (Nr. 12 (924)) išspausdintą A. Drevinsko straipsnį „Dėl senatvės pensijos skyrimo iš naujo, gavus pajamų pagal autorines sutartis“, norėtųsi atkreipti dėmesį ir į kitų valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo nuo autorinio atlyginimo, …

Dėl senatvės pensijos skyrimo iš naujo, gavus pajamų pagal autorines sutartis

 Esu senatvės pensininkas. 2016 m. gavau draudžiamųjų pajamų – autorinių atlyginimų už straipsnius, išspausdintus laikraštyje. Leidėjas nuo šių draudžiamųjų pajamų apskaičiavo ir sumokėjo 38,7 proc. valstybinio socialinio draudimo įmokas pensijų, motinystės (tėvystės) ir sveikatos draudimui.Pasidomėjau, ką reglamentuoja įstatymai dėl senatvės …

Finansinių ataskaitų auditas 2017 m. (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 9 (921) 2017 m. auditoriams atnešė daug naujovių: naujas ne tik privalomų audituoti įmonių sąrašas (jis buvo aptartas pirmoje straipsnio dalyje), bet ir naujos formos auditoriaus išvados. Pagal LR finansinių ataskaitų audito įstatymą, audito išvados formą nustato Tarptautiniai …

Finansinių ataskaitų auditas 2017 m.

 Pagal LR finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 24 straipsnį ir LR įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 11 straipsnį, neatsižvelgiant į tai, ar auditas yra privalomas, ar ne, jei finansinės ataskaitos yra audituotos, Juridinių asmenų registrui turi būti …

Praktika gali būti naudinga ir studentui, ir darbdaviui

 2016 m. antrąjį ketvirtį atlikto jaunimo darbo rinkoje statistinio tyrimo duomenimis, 45,8 proc. 15–34 metų amžiaus gyventojų mokydamiesi dirbo ar (ir) atliko nemokamą praktiką. Iš jų 77,3 proc. nurodė, kad ši praktika (mokama ar (ir) nemokama) buvo jų mokymosi programos dalis. …

Apie atstovavimą pagal pavedimo sutartį

 Mane sudomino mokesčių specialistės Indrės Ignotienės straipsnis „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijose“ „Atstovavimas. Rūšys. Ypatybės“, kuriame, be kita ko, aptarta viena iš atstovavimo pagal įgaliojimą rūšių – sutartinis atstovavimas, kai dalyviai sudaro pavedimo sutartį (CK 6.756 str.): Advokatas su klientu sudaro …

Kokį įmonės pavadinimą pasirinkti?

 Valstybinė lietuvių kalbos komisija savo pranešime skelbia, kad nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. VLKK konsultantai VĮ Registrų centrui suteikė 1549 konsultacijas dėl įmonių pavadinimų. Net 636, arba 41 proc., pavadinimų įvertinti kaip neatitinkantys lietuvių bendrinės …

Vidaus audito efektyvumą lemiantys veiksniai

  Įmonės nuolat susiduria su įvairiomis rizikomis. Nemažą jų dalį gali atskleisti vidaus auditas. Tačiau daugelio įmonių vadovai ir savininkai atsargiai vertina šią galimybę, nes tai didina įmonės administravimo sąnaudas. Be to, neretai galvojama, kad geriausiai savo darbo problemas ir …

Kaip minėsime nepriklausomos Lietuvos buhalterinės apskaitos 100 metų jubiliejų? (5)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 26 (890) 5. Lietuvos buhalterinė apskaita naujų iššūkių akivaizdoje Nuo 2016 m. prasideda naujas Lietuvos buhalterinės apskaitos raidos etapas. Tikėtina, kad šis etapas bus sėkmingiausias per visą Lietuvos buhalterinės apskaitos istoriją. Dabar jau yra visiškai aiškios …

Kaip minėsime nepriklausomos Lietuvos buhalterinės apskaitos 100 metų jubiliejų? (4)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 26 (890) 4. Buhalterinės apskaitos būklė ir jos pertvarkymo problemos, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę (1990–2015 m.) Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę (1990 m. kovo 11 d.), buvo labai svarbu sukurti naują apskaitos sistemą arba pertvarkyti jau galiojusią pagal rinkos …

Kaip minėsime nepriklausomos Lietuvos buhalterinės apskaitos 100 metų jubiliejų? (3)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 26 (890) 3. Buhalterinės apskaitos organizavimas ir tendencijos sovietinės okupacijos laikotarpiu (1944–1990 m.) Tarybų Sąjungai (TSRS) okupavus Lietuvą, visų Lietuvos įmonių buhalterinė apskaita turėjo būti pertvarkyta pagal sovietinės apskaitos sistemos reikalavimus. Visi TSRS vyriausybinių institucijų įsakymai, …

Kaip minėsime nepriklausomos Lietuvos buhalterinės apskaitos 100 metų jubiliejų? (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 26 (890) 2. Svarbiausi buhalterinės apskaitos bruožai tarpukario Lietuvoje (1918–1940 m.) Nepriklausomos Lietuvos Respublikos paskelbimas (1918-02-16) buvo svarbus ne tik politinei bei ekonominei, bet ir buhalterinės apskaitos raidai. Buhalterinės apskaitos tvarką daugiausia lėmė du veiksniai: įmonės …

Kaip minėsime nepriklausomos Lietuvos buhalterinės apskaitos 100 metų jubiliejų? (1)

1. Buhalterinės apskaitos šimtmečio minėjimo svarba Jau pats laikas ruoštis nepriklausomos Lietuvos buhalterinės apskaitos šimtmečiui paminėti. Per šimtą metų Lietuvos buhalterinės apskaitos lauke buvo daug įvykių, pasiekimų ir nesėkmių, daug diskusijų tarp buhalterinės apskaitos teorijos ir praktikos specialistų, daug išorės …

Ar įmanoma įgyvendinti nustatytą prievolę? (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 18 (882) Kas gi tie „šaltiniai“ ir kaip jie deklaruojami? Papildomai atkreiptinas ministerijos ir CMA specialistų dėmesys į įstatymo Nr. XII-1897 18 str. 2 dalies formuluotę: „Mokesčių mokėtojai turi informuoti apie… šaltinius, išskyrus atvejus, kai šie šaltiniai buvo …