38-asis TAS „Nematerialusis turtas“

 Pagrindinis 38-ojo TAS „Nematerialus turtas“ tikslas – nustatyti nematerialiojo turto apskaitos tvarką, pripažinimo kriterijus. Standarte apibrėžiama, kaip reikėtų vertinti nematerialiojo turto balansinę vertę, ir reikalaujama atskleisti apie jį specifinę informaciją.Subjektai dažnai naudoja išteklius arba prisiima įsipareigojimus, įsigydami, plėtodami, prižiūrėdami arba …

Turtinės žalos išieškojimo sąlygos

 Turtinės žalos dydžio apskaičiavimo už patikėto darbuotojui turto praradimą, sugadinimą ar sunaikinimą metodai ir išieškojimo galimybės visada buvo suinteresuotų šalių ginčų objektas. To priežastis yra aplinkybių, dėl kurių atsirado turtinė žala, įvairovė ir tiesioginio ryšio tarp atsakingų asmenų veiksmų, turtinės …

Baigėsi pastabų dėl 8-ojo TAS diskusijų projekto teikimas

 Baigėsi terminas, kai buvo galima teikti pastabas (komentarus) dėl 8-ojo tarptautinio apskaitos standarto (TAS) „Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos“ diskusinio projekto. Manau, daugelis supranta, kad 8-asis TAS yra visų kitų standartų pamatas, tad šis diskusinis projektas sukėlė didelį …

Mokestinė mediacija: užsienio praktika ir Lietuva (II)

 Straipsnyje toliau aptariama mediacijos praktika užsienio valstybėse, kuriose ypač stipriai išplėtotas mediacijos institutas, kuo galėtų pasinaudoti Lietuva. Mediacija Didžiojoje BritanijojeKaip minėta, Didžioji Britanija apibūdinama kaip viena valstybių, kurioje sėkmingai išplėtotas mediacijos taikymas.Nepavykus susitarti su Didžiosios Britanijos mokesčių administratoriumi (toliau – HMRC), …

Mokestinė mediacija: užsienio praktika ir Lietuva (I)

 Lietuvoje vis dažniau kalbama apie siekį pertvarkyti teisinę sistemą, stiprinant žmogaus teisių pažeidimų prevenciją, plėtojant ikiteismines ginčų nagrinėjimo procedūras, skatinant teisinius ginčus spręsti ne teismo tvarka. Siūloma naudotis ir tokiomis alternatyviomis priemonėmis kaip mediacija. Straipsnyje aptariama mediacijos samprata konkrečiai mokestiniuose …

Kam (ne)patinka milijardas milijonui?

 Patinka mums tai ar ne, bet tai įvyko – Seimas pritarė mokesčių ir pensijų reformai, kuri įsigalios jau mažiau nei už pusmečio. Jei kas ruošėtės atostogauti, skubėkite gaudyti laimingas akimirkas, nes artėja neeilinis darbymetis.Prie darbymečių mokesčių ir pensijų srityje per …

Ką reiškia teismo apskaita?

 Apskaitos profesijos pasaulinis lyderis yra JAV ir ten veikiančios apskaitos profesijos organizacijos. Šios organizacijos prisiima atsakomybę už apskaitos vystymą, rengia apskaitos metodikas, rekomendacijas, skleidžia gerąją praktiką leisdamos mokslinę ir metodinę literatūrą. Šioms organizacijoms suteikta teisė sertifikuoti finansų apskaitos, vadybos apskaitos, …

4 pavojai, renkantis būsimą specialybę

 Daugybė jaunų žmonių, rinkdamiesi specialybę, dažnai patenka į aklavietę. Atrodo, kad visi, išskyrus tave patį, žino, kuo tu turėtum tapti. Visuomenės spaudimas, įvairios nusistovėjusios mąstymo klišės ir tėvų įtaka neretai tik pakiša koją. Laura Čeber knygoje „Būk, kuo nori būti“ …

Auditorių ir buhalterių profesionalų profesinės etikos reglamentavimas

 Auditoriaus vardas suteikiamas asmenims, davusiems auditoriaus priesaiką ir ją pasirašiusiems. Auditoriaus priesaikoje, be kitų svarbių dalykų, prisiekiama laikytis profesinės etikos kodekso. Taigi asmenys, pasirinkę auditoriaus profesiją, privalo laikytis ne tik bendrosios, bet ir profesinės etikos normų.Lietuvoje auditorių profesinę etiką reglamentuoja …

Mokesčių reforma ant svarstyklių (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 30 (942) Praėjusiame laikraščio numeryje aptarėme mokesčių pasiūlymus, kuriais siekiama mažinti skurdą, remti šeimas ir mokesčių sistemoje diegti daugiau paprastumo, teisingumo ir verslumo. Šie pasiūlymai daugiausia buvo susiję su gyventojais, fiziniais asmenimis ir jų apmokestinimu. Šiame straipsnyje tęsiame …

Dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų, įsigijus verslo liudijimą, mokėjimo

 Gyventojas, 2016 m. dirbęs pagal darbo sutartį ir įsigijęs verslo liudijimą, pasiguodė, kad gavo Valstybinio socialinio draudimo (VSD) fondo valdybos skyriaus raštą, kad 2017 m. gegužės 10 d. yra skolingas 210 Eur, kuriuos turi sumokėti per 10 dienų.Skola gyventoją nustebino. „Sodros“ …

Mokesčių reforma ant svarstyklių (1)

 Kaip ir buvo žadėjusi, vasaros pradžioje Vyriausybė pristatė pasiūlymų paketą mokesčių srityje, pavadintą skambiu Mokesčių ir socialinės sistemos tobulinimo planu.Teisingumo dėlei reikia pasakyti, kad socialinė sistema šiame pasiūlymų pakete paliečiama absoliučia dalimi tik tiek, kiek tai susiję su mokesčių sistemos …

Kaip pamatuoti buhalterijos darbą?

 Įmonė – sudėtingas organizmas. Jos darbui organizuoti ir valdyti vadovai pasitelkia kuo įvairiausių metodų – nuo biudžeto, efektyvumo rodiklių (KPI) iki lieknojo (LEAN) valdymo ir šešių sigmų.Įmonės, kurios organizuoja ir kontroliuoja veiklą bei motyvuoja darbuotojus, naudodamos veiklos efektyvumo rodiklių sistemas …

Ar buhalteriai išnyks kaip dinozaurai?

 Sparčiai vystantis technologijoms, vis dažniau viešojoje erdvėje pasigirsta nuogąstavimų, kad buhalteriai yra viena iš tų profesijų, kurios poreikis artimiausiu dešimtmečiu smarkiai sumažės. Pagrindiniai argumentai, patvirtinantys šiuos teiginius, paremti tuo, kad buhalteriai labai daug laiko sugaišta suvedinėdami duomenis iš sąskaitų ar …

Ar pagrįstai „Sodrai“ skaičiuojamos įmokos nuo autorinio atlyginimo?

 Perskaičius 2017 m. kovo 28 d. „AAM aktualijose“ (Nr. 12 (924)) išspausdintą A. Drevinsko straipsnį „Dėl senatvės pensijos skyrimo iš naujo, gavus pajamų pagal autorines sutartis“, norėtųsi atkreipti dėmesį ir į kitų valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo nuo autorinio atlyginimo, …

Dėl senatvės pensijos skyrimo iš naujo, gavus pajamų pagal autorines sutartis

 Esu senatvės pensininkas. 2016 m. gavau draudžiamųjų pajamų – autorinių atlyginimų už straipsnius, išspausdintus laikraštyje. Leidėjas nuo šių draudžiamųjų pajamų apskaičiavo ir sumokėjo 38,7 proc. valstybinio socialinio draudimo įmokas pensijų, motinystės (tėvystės) ir sveikatos draudimui.Pasidomėjau, ką reglamentuoja įstatymai dėl senatvės …

Finansinių ataskaitų auditas 2017 m. (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 9 (921) 2017 m. auditoriams atnešė daug naujovių: naujas ne tik privalomų audituoti įmonių sąrašas (jis buvo aptartas pirmoje straipsnio dalyje), bet ir naujos formos auditoriaus išvados. Pagal LR finansinių ataskaitų audito įstatymą, audito išvados formą nustato Tarptautiniai …

Finansinių ataskaitų auditas 2017 m.

 Pagal LR finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 24 straipsnį ir LR įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 11 straipsnį, neatsižvelgiant į tai, ar auditas yra privalomas, ar ne, jei finansinės ataskaitos yra audituotos, Juridinių asmenų registrui turi būti …

Praktika gali būti naudinga ir studentui, ir darbdaviui

 2016 m. antrąjį ketvirtį atlikto jaunimo darbo rinkoje statistinio tyrimo duomenimis, 45,8 proc. 15–34 metų amžiaus gyventojų mokydamiesi dirbo ar (ir) atliko nemokamą praktiką. Iš jų 77,3 proc. nurodė, kad ši praktika (mokama ar (ir) nemokama) buvo jų mokymosi programos dalis. …

Apie atstovavimą pagal pavedimo sutartį

 Mane sudomino mokesčių specialistės Indrės Ignotienės straipsnis „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijose“ „Atstovavimas. Rūšys. Ypatybės“, kuriame, be kita ko, aptarta viena iš atstovavimo pagal įgaliojimą rūšių – sutartinis atstovavimas, kai dalyviai sudaro pavedimo sutartį (CK 6.756 str.): Advokatas su klientu sudaro …