Pateiktos išvados dėl 2005 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos ir valstybės skolos ataskaitos


Valstybės kontrolė pateikė Seimui išvadas dėl 2005 m. Valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos ir Valstybės skolos ataskaitos, kurias parengė Vyriausybė. Vertindami valstybės biudžeto vykdymą, valstybiniai auditoriai atliko 82 proc. valstybės biudžeto asignavimų panaudojusių valstybės institucijų ir įstaigų finansinius auditus. Šiemet finansinių auditų išvadose pirmą kartą pareikšta nuomonė ne tik dėl finansinės atskaitomybės, bet ir dėl valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo teisėtumo. Taip pat buvo vertinama, ar lėšos panaudojamos pagal paskirtį, ekonomiškai ir efektyviai. Valstybės kontrolierės R. Budbergytės nuomone, Valstybės biudžeto įvykdymo apyskaita ir Valstybės skolos ataskaita parengtos ir pateiktos Seimui pagal teisės aktų reikalavimus, jose nėra reikšmingų iškraipymų. Valstybės kontrolierė atkreipė dėmesį į tai, kad Vyriausybė nepateikė ataskaitų apie paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ir apie valstybės garantijas. Dėl šios priežasties Valstybės kontrolė pareiškė nuomonę tik dėl Valstybės skolos ataskaitos. Audituojamoms institucijoms ir įstaigoms auditoriai teikė siūlymus ir rekomendacijas dėl finansų valdymo ir vidaus kontrolės gerinimo, dėl apskaitoje rastų klaidų ir netikslumų taisymo. Daug siūlymų ir rekomendacijų buvo įgyvendinta audito metu. Šiais metais audito išvadose buvo pateikta daugiau besąlyginių nuomonių, nebuvo neigiamų nuomonių.

Šaltinis: Valstybės kontrolė