Apskaitos institutas taps Finansų ministerijos viešąja įstaiga


Audito įstatymo pakeitimo įstatymo projekte be kitų pakeitimų numatoma, jog nuo 2008 m. sausio 1 d. auditorių ir audito įmonių veiklos viešąją priežiūrą atliks viešoji įstaiga Lietuvos Respublikos apskaitos institutas.
Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto nuostatas, šio instituto dalininkų teises iki 2007 m. liepos 1 d. perims Finansų ministerija.

Šaltinis: Finansų ministerija