Nauja elektroninė paslauga mokesčių mokėtojams


VMI informuoja, kad tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, besinaudojantys VMI elektronine deklaravimo sistema (toliau – EDS) elektroniniu būdu, nesitraukdami nuo darbo vietos, gali pateikti VMI dvi naujas formas, leidžiančias įsiregistruoti/išsiregistruoti PVM mokėtojais.

Iki šiol naudojantis EDS pagalba buvo galima pateikti tik mokesčių deklaracijas, o, įdiegus šią naują funkciją sistemoje ir registrinius dokumentus, mokesčių mokėtojas galės pateikti prašymus įregistruoti į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistruoti iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro (FR0388 ir FR0389 formos). Mokesčių mokėtojai, pateikę minėtas prašymų formas elektroniniu būdu, automatiškai gaus informaciją apie prašymų formų apdorojimo eigą bei registravimo/neregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčių mokėtojų registrą sprendimų priėmimo eigą. Teikiant tiek prašymų formas, tiek kitus mokestinius dokumentus elektroniniu būdu, nereikia papildomai atvykti į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją. Elektronine deklaravimo sistema besinaudojantys fiziniai ir juridiniai asmenys jau gali pateikti 49 formų deklaracijas; gyventojai greičiau ir patogiau nuo šių metų kovo 1-osios deklaruoja pajamas – pasinaudojus preliminaria deklaracija, tai trunka tik keletą minučių; sistema informuoja apie jų pateiktose deklaracijose ar kituose dokumentuose nustatytus trūkumus ir/ar prieštaravimus. Gyventojai mokesčių inspekcijos interneto puslapyje gali rasti mokesčių įstatymų komentarus, iš anksto registruojami į konsultacijas, internetu gauna pažymas ir blankus, gali pateikti prašymus PVM mokėtojo sertifikatui, taip pat pažymai apie sumokėtus mokesčius gauti, įvertinti VMI veiklą ir pranešti apie mokestinius pažeidimus anoniminiu būdu, bei kita. VMI, siekianti išlaikyti vienos iš pirmaujančių institucijų, teikiančių e-paslaugas viešajame sektoriuje, vardą, ir toliau planuoja perkelti kuo daugiau paslaugų į elektroninę erdvę.

2007-06-07 Šaltinis: VMI