Darbo užmokestis padidėjo


Statistikos departamentas praneša, kad vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) antrąjį 2007 m. ketvirtį sudarė 1826,3 lito ir, palyginti su antruoju 2006 m. ketvirčiu, padidėjo 20,2 proc., valstybės sektoriuje – 1847,3 lito ir, palyginti su antruoju 2006 m. ketvirčiu, padidėjo 16,5 proc., privačiame sektoriuje – 1814 litų ir buvo 22,7 proc. didesnis negu antrąjį praėjusių metų ketvirtį. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis antrąjį 2007 m. ketvirtį, palyginti su pirmuoju 2007 m. ketvirčiu, padidėjo: šalies ūkyje – 5,1 proc., valstybės sektoriuje – 4,3 proc., privačiame sektoriuje – 5,6 proc. Darbo užmokesčio padidėjimą antrąjį 2007 m. ketvirtį, palyginti su pirmuoju 2007 m. ketvirčiu, lėmė sezoniniai svyravimai statyboje ir kitose ekonominės veiklos rūšyse bei nuo gegužės 1 d. padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros darbuotojams. Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) antrąjį 2007 m. ketvirtį sudarė 1368,6 lito ir, palyginti su antruoju 2006 m. ketvirčiu, padidėjo 27,6 proc., valstybės sektoriuje – 1383,3 lito ir buvo 24,1 proc. didesnis negu antrąjį 2006 m. ketvirtį, privačiame sektoriuje – 1360 litų ir buvo 30 proc. didesnis, palyginti su antruoju 2006 m. ketvirčiu. Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis antrąjį 2007 m. ketvirtį, palyginti su pirmuoju 2007 m. ketvirčiu, padidėjo: šalies ūkyje – 4,7 proc., valstybės sektoriuje – 4 proc., privačiame sektoriuje – 5,2 proc. Realusis darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) antrąjį 2007 m. ketvirtį, palyginti su antruoju 2006 m. ketvirčiu, padidėjo 21,8 proc., valstybės sektoriuje – 18,4 proc., privačiame sektoriuje – 24 proc. Realusis darbo užmokestis antrąjį 2007 m. ketvirtį, palyginti su pirmuoju 2007 m. ketvirčiu, padidėjo: šalies ūkyje – 2,9 proc., valstybės sektoriuje – 2,3 proc., privačiame sektoriuje – 3,4 proc.

2007-08-29 Šaltinis: Statistikos departamentas