Pritarta minimaliam fiksuotam mokesčiui už verslo liudijimą


Vyriausybė pritarė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisai, nustatančiai minimalų fiksuotą pajamų mokestį už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi įsigijus verslo liudijimą, taip pat – kad visi pinigai, gauti iš tokio mokesčio, būtų skirti savivaldybių biudžetams. Ši pataisa Seimui bus teikiama kartu su Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimu, nustatančiu, kad fiksuoto dydžio gyventojų pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, suma neperskirstoma rengiant ir tvirtinant atitinkamų metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą.
Numatoma, kad nuo 2008 metų minimalus fiksuotas pajamų mokesčio dydis, kurį turės sumokėti asmuo, įsigydamas verslo liudijimą, negalės būti mažesnis už pajamų mokestį, kuris būtų mokamas nuo 12-kos minimalių mėnesio atlyginimų, atėmus metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį, ir pritaikius pagrindinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą (nuo 2008 m. – 24 proc.). Šiuo metu minimali mėnesio alga yra 700 litų, o neapmokestinamas pajamų dydis sudaro 320 litų.

2007-11-29 Šaltinis: LR Vyriausybė