Nuo kitų metų siūloma maitinti visus priešmokyklinukus ir pradinukus


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teikia Seimui svarstyti Socialinės paramos mokiniams įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kurio pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad socialinę paramą gautų visi nepasiturinčių šeimų vaikai. Siūloma skirti nemokamus pietus visiems mokiniams, besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo ar pagal pradinio ugdymo programas, nepriklausomai nuo jų tėvų gaunamų pajamų. Šis įstatymo pakeitimas paliestų net apie 150 tūkst. vaikų. Numatoma skirti nemokamus pusryčius mokiniams iš šeimų, kurių pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį šiuo metu mažesnės kaip 285 Lt. Įstatymo projekte siūloma nustatyti ne tik minimalius, bet ir maksimalius vienam mokiniui vienai dienai skiriamų lėšų dydžius. Pietums reikalingiems produktams įsigyti skirti nuo 2,6 iki 3,6 procento MGL dydžio (3,38-4,68 Lt) sumą, pusryčiams – nuo 1,2 iki 2 procentų MGL dydžio (1,56-2,6 Lt) sumą, maitinimui (pietums, pusryčiams, pavakariams) stovyklose – nuo 6 iki 7 procentų MGL dydžio (7,8 – 9,1 Lt) sumą.Ketinama įvesti pataisymus ir dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti. Siūloma visiems vienodą 120 proc. MGL dydžio (156 Lt) sumą teikti pinigais, išskyrus atvejus, kai mokinys auga socialinės rizikos šeimoje. Tokius mokinius siūloma aprūpinti individualiai. Siūloma supaprastinti socialinės paramos mokiniams skyrimo tvarką – pateikus prašymą socialinei paramai mokiniams gauti prieš prasidedant mokslo metams, nemokamą maitinimą skirti nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos (dabar dėl nemokamo maitinimo reikia kreiptis 2 kartus per metus). Siūloma, kad minėti įstatymo pasikeitimai įsigaliotų nuo 2008 m. liepos 1 d.

2008-01-30 Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija