Birželį centrinės valdžios sektoriaus skola – 15 106 mln. Lt

Birželį centrinės valdžios sektoriaus skola – 15 106 mln. Lt

Birželio 30 d. centrinės valdžios sektoriaus skola sudarė 15 106 mln. litų, arba 13,7 proc. prognozuojamo 2008 metų BVP (110 413 mln. litų). Centrinės valdžios vidaus skola per mėnesį padidėjo 408,2 mln. litų ir mėnesiui baigiantis sudarė 4 206,9 mln. litų (27,8 proc. visos skolos). Vidaus finansų sektoriui centrinės valdžios sektorius buvo skolingas 4 142,1 mln. litų, nefinansiniam sektoriui – 38,7 mln. litų, kitiems kreditoriams (namų ūkiams ir pelno nesiekiančioms institucijoms) – 26,1 mln. litų.

Per mėnesį centrinės valdžios užsienio skola padidėjo 27,8 mln. litų ir birželio 30 dieną sudarė 10 899,1 mln. litų (72,2 proc. visos skolos). Centrinės valdžios sektorius užsienio bankams ir kitoms finansinėms institucijoms buvo skolingas 10 584,5 mln. litų, tarptautinėms organizacijoms – 314,6 mln. litų. Visa centrinės valdžios ilgalaikė skola sudarė 14 242,9 mln. litų (94,3 proc. visos skolos), trumpalaikė – 863,1 mln. litų (5,7 proc. visos skolos).

Šaltinis: Finansų ministerija
2008-07-30