Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo


Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 str. 1 d. 5 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo VMI parengė LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3095) 21 str. 1 d. 5 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą. Komentaro pakeitimą (2008-09-16 raštas Nr. (18.18-31-1)-R-8073) galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje.

Šaltinis: VMI
2008-09-22