Priimti nutarimai dėl komercinių bankų likvidumo efektyvesnio valdymo


Lietuvos banko valdyba vakar priėmė du nutarimus, siekdama sudaryti galimybes efektyviau valdyti komercinių bankų likvidumą. Valdybos nutarimu pakeistos Litų ir bazinės valiutos – eurų keitimo sandorių tarp Lietuvos banko ir bankų sudarymo ir vykdymo taisyklės. Tos pačios dienos bazinės valiutos keitimo sandorių sudarymo laikas pratęstas nuo 12 iki 14 valandos. Atsižvelgiant į tai, pakeistas ir atsiskaitymų laikas. Numatyta, kad, susidarius sudėtingoms likvidumo sąlygoms, Lietuvos banko valdybos pirmininkas turi teisę tos pačios dienos sandorių sudarymo laiką pratęsti.
Pagal Paskolų komerciniams bankams suteikimo taisykles Lietuvos bankas kiekvieną darbo dieną nustato paskolų palūkanų normą.
Valdyba nustatė palūkanų normą, kuri bus lygi Europos centrinio banko taikytai palūkanų normai už naudojimąsi ribinio skolinimosi galimybe (anglų kalba ECB marginal lending facility), padidintai 1 procentiniu punktu.

Šaltinis: Lietuvos bankas
2008-10-10