Valstybė surinko mažiau, savivaldybės – daugiau nei planuota


Galutiniais Finansų ministerijos duomenimis, per tris 2008-ųjų metų ketvirčius nacionalinio biudžeto pajamos, neįskaitant ES paramos, sudarė 17, 434 mlrd. litų ir iš esmės atitiko prognozę (17,433 mlrd. litų). Į valstybės biudžetą surinkta 0,3 proc. mažiau nei prognozuota, į savivaldybių biudžetus – 1,7 proc. daugiau. Kartu su Europos Sąjungos parama, kuri siekė 3,072 mlrd. litų, per devynis šių metų mėnesius nacionalinio biudžeto pajamos sudarė 20,507 mlrd. Litų, arba 69,7 proc. metų plano.
Į valstybės biudžetą per sausį-rugsėjį įplaukė 14 698,6 mln. litų pajamų, arba 0,3 proc. mažiau nei prognozuota (14,741 mln. Lt), o savivaldybių biudžetų pajamos per šį laikotarpį sudarė 2,736 mlrd. Litų, arba 1,7 proc. daugiau nei prognozuota (2, 691 mlrd. litų).
Per tris šių metų ketvirčius daugiausia pajamų surinkta iš pridėtinės vertės mokesčio, t. y. 7,127 mlrd. litų – planas įvykdytas 93,7 proc.
Nacionalinio biudžeto pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio sudarė 3,613 mlrd. litų, planas įvykdytas 95,8 proc., o pelno mokesčio per tris šių metų ketvirčius surinkta 1,945 mlrd. litų, t. y. planas įvykdytas 122,6 proc.
Akcizų įplaukos per šį laikotarpį – 2,473 mlrd. litų ir tai sudaro 95,2 proc. planuotų pajamų.

Šaltinis: Finansų ministerija
2008-11-04