Prezidentas priėmė G. Kirkilo vadovaujamos Vyriausybės atsistatydinimą


Vadovaudamasis LR Konstitucijos 84 straipsnio 7 punktu ir 101 straipsnio 3 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus vakar pasirašė dekretą, kuriuo priėmė Ministro Pirmininko Gedimino Kirkilo vadovaujamos Vyriausybės, kuriai Respublikos Prezidento 2008 m. lapkričio 17 d. dekretu buvo pavesta laikinai eiti pareigas, atsistatydinimą. Šis dekretas įsigaliojo nuo jo pasirašymo dienos.

Šaltinis: LR Prezidento kanceliarija
2008-12-10