Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatų taikymo


Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatų taikymo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo tradicinių religinių bendruomenių darbuotojams

Valstybinė mokesčių inspekcija (2009-01-28 Nr. (18.26-31-1)-R-816) paaiškina, kaip apmokestinamos tradicinių religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų (aukštesniųjų valdymo institucijų) darbuotojų darbo užmokesčio pajamos. LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ( Žin., 2002, Nr. 73-3085 ) 17 str. 1 d. 37 punkto nuostatos nepasikeitė, t. y. gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos pajamos, kaip ir iki 2009 m. sausio 1 d., yra tradicinių religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų (aukštesniųjų valdymo institucijų) dvasininkų, religinių apeigų patarnautojų ir aptarnaujančio personalo (išskyrus asmenis, atliekančius statybos, remonto, restauravimo darbus) pajamos, gautos iš tradicinių religinių bendruomenių, bendrijų ar centrų už tradicinei religinei bendruomenei, bendrijai ar centrui teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus, jeigu tos teikiamos paslaugos ir atliekami darbai yra susiję su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais. Tačiau nuo 2009 m. sausio 1 d., įsigaliojus LR sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; toliau – SDĮ) pakeitimams, remiantis SDĮ 17 str. 2 dalimi, tradicinės religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai (aukštesniosios valdymo institucijos), išmokėdamos savo darbuotojams darbo užmokesčio pajamas, nuo šių pajamų (nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos) privalo išskaičiuoti ir sumokėti 6 proc. dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Remiantis SDĮ 18 str. 2 dalies nuostatomis, šias įmokas administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos (toliau – „Sodra“) Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka. Vadinasi, tradicinės religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai (aukštesniosios valdymo institucijos) 6 proc. nuo darbuotojų darbo užmokesčio privalomojo sveikatos draudimo įmokas išskaičiuoja ir perveda „Sodrai“ tokiais pat terminais ir tvarka, kaip ir valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Šaltinis: VMI
2009-01-30