Išmokantiems autorinius atlyginimus, taip pat sporto ar atlikėjo veiklos pajamas


„Valstybės žiniose“ Nr 28 paskelbtas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2009 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. V-105 “Dėl 13-SD pranešimo apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos, pateikimo taisyklių patvirtinimo”.

Juo patvirtinta nauja socialinio draudimo pranešimo apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir atlikėjo veiklos, forma (13-SD) bei šio pranešimo pateikimo taisyklės.
Draudėjai, vadovaudamiesi šiuo įsakymu patvirtintomis taisyklėmis, iki 2009 m. kovo 30 d. privalo pateikti duomenis apie asmenis, nuo 2009 m. sausio 1 d. iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos gavusius pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos.
13-SD pranešimą apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir atlikėjo veiklos, draudėjas privalo užpildyti ir pateikti „Sodros“ teritoriniam skyriui atitinkamo atlygio išmokėjimo dieną, sumokėjus valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Šaltinis: “Valstybės žinios” Nr. 28
2009-03-19