Per 5 mėn. gauta 5 mlrd. 992,6 mln. litų pajamų

Finansų ministerijos duomenimis, per 2009 m. 5 mėn. į valstybės biudžetą surinkta 5 mlrd. 992,6 mln. litų, planuota – 5 mlrd. 956,3 mln. litų. Per šių metų 5 mėn. į valstybės biudžetą įplaukė 36,3 mln. litų, arba 0,6 proc. daugiau nei planuota. Kartu su Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių paramos lėšomis per 5 mėn. į valstybės biudžetą buvo surinkta 8 mlrd. 711 mln. litų pajamų (ES paramos lėšos – 2 mlrd. 718,4 mln. litų). Per 5 mėn. daugiausia pajamų surinkta iš pridėtinės vertės mokesčio, t. y. 2 mlrd. 967,7 mln. litų – planas įvykdytas 101,8 proc. Pelno mokesčio per 5 mėn. surinkta 435,5 mln. litų, t. y. planas įvykdytas 99,8 proc. Akcizų įplaukos per šį laikotarpį – 1 mlrd. 243,9 mln. litų ir tai sudaro 100,3 proc. planuotų pajamų. Nacionalinio biudžeto pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio sudarė 1 mlrd. 606,2 mln. litų, planas įvykdytas 100 proc.

Šaltinis: Finansų ministerija
2009-06-10