Kontrolieriams rekomenduojama mokesčių mokėtojų netyčines klaidas vertinti neformaliai


VMI informuoja, kad, atsižvelgiant į Teisingumo ministerijos ruošiamą naują kontrolės institucijų veiksmų koncepciją, tobulinamos kontrolės procedūros ir VMI.

Centrinis mokesčių administratorius rengia kontrolės procedūrų taisyklių pakeitimus bei rekomendacijas apskričių mokesčių inspekcijoms, kad tikrinant mokesčių mokėtojus būtų vadovaujamasi teisingumo bei protingumo kriterijais, įtvirtintais Mokesčių administravimo įstatyme. „VMI pirmiausia siekia ne bausti mokesčių mokėtojų, o padėti jiems savarankiškai mažiausiomis išlaidomis teisingai apskaičiuoti ir sumokėti mokesčius, bei nustačius klaidas leisti jas ištaisyti. Šia nuostata turėtų vadovautis visų teritorinių mokesčių inspekcijų darbuotojai, todėl centrinis mokesčių administratorius rengia rekomendacijas bei kontrolės procedūrų taisyklių pakeitimus, kuriose bus akcentuojamas turinio viršenybės prieš formą principas“, – teigia VMI viršininko pavaduotojas Dainius Daugirda. Apskričių mokesčių inspekcijoms rekomenduojama tikrinant mokesčių mokėtojus jų netyčines klaidas vertinti neformaliai, o skiriant baudas vadovautis MAĮ 10 bei 69 straipsniuose įtvirtintais teisingumo, protingumo kriterijais bei taikyti turinio viršenybės prieš formą principą.

Šaltinis: VMI
2009-07-28