Seimui siūloma tobulinti Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymą

Vyriausybė siūlo Seimui sumažinti priedus prokurorams už kvalifikacinius rangus. Atsižvelgiant į kvalifikacinį rangą priedai būtų mažinami nuo 2 iki 10 procentinių punktų. Žemiausios grandies prokurorams, turintiems jaunesniojo justicijos patarėjo rangą, priedų mažinti nenumatoma. 2009 m. rugpjūčio 1 d. jau buvo mažinami valstybės pareigūnų, tarnautojų, politikų ir teisėjų pareiginių algų koeficientai. Taip pat buvo sumažinti valstybės tarnautojų priedai už kvalifikacines klases ir statutinių valstybės tarnautojų priedai už turimas kvalifikacines kategorijas. Tuomet priedai prokurorams mažinami nebuvo. Dėl šių siūlymų apsispręsti turės ir Seimas.

Šaltinis: Vyriausybė 2009-11-26