Vilius Šapoka paskirtas Vertybinių popierių komisijos pirmininku

Vakar Seimas Vertybinių popierių komisijos pirmininku paskyrė Vilių Šapoką. Ekonomikos magistro kvalifikacinį laipsnį turintis V. Šapoka nuo 2007 m. iki dabar dirbo Vertybinių popierių komisijos pirmininko pavaduotoju. Buvo atsakingas už piktnaudžiavimo rinka priežiūrą, rizikos valdymo priežiūrą, ES reikalų koordinavimą. Vertybinių popierių komisijos pirmininką skiria ir atleidžia Seimas, atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento teikimą. Asmuo į šias pareigas skiriamas 5 metų kadencijai ir gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Šaltinis: LR Seimas 2009-12-11