Mokesčių inspekcija paramos gavėjams, atsidarysiantiems sąskaitas, jiems skirtą paramą perves

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informavo, kad apie 200 paramos gavėjų, kuriems gyventojai skyrė iki 2 proc. savo praėjusiais metais sumokėto pajamų mokesčio, neturi atsiskaitomųjų sąskaitų banke, todėl mokesčių administratorius negalėjo jiems pervesti apie 177 tūkst. litų paramos. „Labdaros ir paramos gavėjų atstovai, kurių sąrašas paskelbtas VMI interneto tinklalapyje, turėtų atsidaryti atsiskaitomąsias sąskaitas litais šalies bankuose, kad mokesčių administratorius galėtų pervesti jiems gyventojų skirtą paramą“, – aiškina VMI prie FM Paslaugų mokesčių mokėtojams departamento direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė. Planuojama, kad laiku patikslinus duomenis, gyventojų skirta parama jos gavėjams bus pervesta iki šv. Kalėdų. VMI primena, kad šiemet iki 2 proc. nuo 2008 metais sumokėto pajamų mokesčio beveik 530 tūkst. gyventojų paramai skyrė daugiau nei 72 mln. litų. Praėjusiais metais 490 tūkst. gyventojų organizacijoms skyrė apie 61,5 mln. litų. Iš viso gyventojai iki 2 proc. paramą nuo praėjusiais metais sumokėto pajamų mokesčio skyrė daugiau nei 15,6 tūkst. organizacijų – 1,6 tūkst. daugiau nei 2008 metais.

Šaltinis: VMI 2009-12-17