Paliktas sumažintas pareiginės algos bazinis dydis 2011 m.

Paliktas sumažintas politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinis dydis 2011 m. Seimas priėmė Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2011 m., įstatymą, kuriuo nutarė 2011 m. nekeisti valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinio dydžio ir palikti tokį patį, kuris galioja ir 2010 m. – 450 litų.

Šaltinis: Seimas 2010-07-01