Dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo taisyklių pakeitimo

Nuo 2010 m. rugpjūčio 4 d. įsigaliojo VMI viršininko 2010 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. VA-84 „Dėl valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymo „Dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 61-2490; 2008, Nr. 111-4259; 2009, Nr. 133-5824, 2010; Nr. 92-4888). Informacinis pranešimas yra paskelbtas VMI interneto svetainėje.

Šaltinis: VMI 2010-08-09