Didėja lėšos indėlininkų ir investuotojų apsaugai

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ draudžia bankų bei kredito unijų indėlininkų indėlius ir bankų, finansų maklerio įmonių (FMĮ) bei valdymo įmonių, turinčių teisę teikti investicines paslaugas (valdymo įmonės), įsipareigojimus investuotojams. Įmonė administruoja du fondus: Indėlių draudimo fondą ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą. Indėlių draudimo fondas skirtas kompensuoti bankuose ir kredito unijose laikomus indėlius ir įsipareigojimus investuotojams, o Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas – kompensuoti finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių, teikiančių investicines paslaugas, įsipareigojimus investuotojams. 2010 m. pabaigoje indėlius ir įsipareigojimus investuotojams draudė: 9 bankai, 69 kredito unijos, 9 finansų maklerio įmonės ir 10 valdymo įmonių, teikiančių investicines paslaugas. Indėlių draudimo fondas 2010 m. IV ketvirčio pabaigoje buvo 1 498,50 mln. Lt. Per IV ketvirtį šis fondas padidėjo 58,54 mln. Lt, o nuo metų pradžios – 224,58 mln. Lt. Įvykus draudžiamajam įvykiui, indėlių draudimo išmokos dydis vienam indėlininkui – 100 proc. indėlio iki 100 000 eurų atitinkančios sumos litais, o vienam investuotojui – 100 proc. įsipareigojimų investuotojams iki 3 000 eurų atitinkančios sumos litais ir 90 proc. nuo 3 000 eurų atitinkančios sumos litais iki 22 000 eurų atitinkančios sumos litais.

Šaltinis: VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ 2011-02-07