VMI Kauno mokesčių inspekcijai pavedė atlikti tarnybinį patikrinimą

VMI informuoja, kad Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pavesta atlikti patikrinimą dėl Kaišiadorių poskyrio veiklos. Turi būti atsakyta į visus klausimus dėl Kaišiadorių poskyrio specialistų veiksmų, kurie, kaip teigia mokesčių mokėtojas, galėjo turėti įtakos vienos daugiavaikės šeimos bendrovės bankrotui. Patikrinimo metu turi būti nustatyta, ar tinkamai Kaišiadorių poskyrio specialistai bendradarbiavo ir su kitomis institucijomis, spręsdami bendrovės klausimus. Patikrinimo rezultatai turi būti nedelsiant pateikti VMI bei informuota visuomenė. Jei jo metu bus nustatyta sisteminių procedūrų trūkumų, bus teikiami pasiūlymai dėl jų teisinio reglamentavimo tobulinimo.

Šaltinis: VMI 2011-03-04