Siūloma stipendijų neįskaičiuoti į studentų pajamas

Vyriausybė šiandien pasitarime pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) pateiktai išvadai dėl Seimo nario V. Stundžio pateikto Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo pakeitimo projekto. Pritarta, kad stipendijos neturėtų būti įskaičiuojamos į pajamas. Seimui pritarus šiems pakeitimams, planuojama, kad apie 9750 studentų įgytų teisę į piniginę socialinę paramą (dalis iš jų įgis teisę į piniginę socialinę paramą, daliai – ji padidės). Pateiktame Seimo nario V. Stundžio įstatymo projekte siūloma neįskaityti į šeimos pajamas stipendijų ir kitos materialinės paramos, kurią studentas ar profesinės mokyklos mokinys gauna iš mokymo įstaigos. Įstatymo projekte siūloma tokią tvarką taikyti aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentams, kurie studijuoja pagal dieninės, nuolatinės ar ištęstinės studijų formų programas. Taip pat profesinių mokyklų mokiniams, besimokantiems pagal profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti. Vyriausybė, iš esmės pritardama siūlomoms pataisoms, siūlo į pajamas taip pat neįskaityti laipsnio nesuteikiančių studijų (išskyrus rezidentūros studijų) studentų gaunamų stipendijų. Tačiau stipendijų neįskaitymo į šeimos pajamas nuostata nebūtų taikoma tiems, kurie pakartotinai įstojo studijuoti toje pačioje ar žemesnėje studijų pakopoje bei laipsnio nesuteikiančiose studijose, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis. Įsigaliojus šiems pakeitimams, tikimasi, kad pagerės paramos gavimo sąlygos nepasiturinčioms šeimoms. Jos neprarastų teisės į piniginę socialinę paramą dėl to, kad šeimos nario – studento – stipendija įskaičiuojama į šeimos pajamas. Taip pat tikimasi, kad tai motyvuotų nepasiturinčių šeimų vaikus mokytis, ar tęsti studijas. Ši priemonė nukreipta į ilgalaikį tikslą – skurdo mažinimą, nes tikėtina, jog išsilavinęs, profesiją turintis jaunas žmogus sugebės sėkmingai integruotis darbo rinkoje ir ilgainiui taps nepriklausomas nuo socialinės paramos sistemos. Tuo tarpu šiuo metu galiojanti tvarka, kai gaunamos stipendijos įskaitomos į bendras šeimos pajamas, dažnai neleidžia šeimai gauti piniginę socialinę paramą, o besimokančiam – gauti socialinę stipendiją. Ypač didelė problema kyla, kai studentai išvyksta studijuoti į užsienio valstybę ir gauna įvairaus dydžio vienkartines ir (ar) periodines stipendijas, tokiu būdu užkirsdami kelią Lietuvoje likusiai šeimai gauti piniginę socialinę paramą.

Šaltinis: SADM 2011-05-18