Patikslinta nuostata dėl savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo

Seimas priėmė Biudžeto sandaros įstatymo pataisą, kuria patikslino nuostatą dėl savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo. Pagal priimtą pataisą, savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšos galės būti naudojamos tik ekstremaliosioms situacijoms ir (arba) ekstremaliesiems įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti savivaldybių tarybų nustatyta tvarka. Taip siekiama užtikrinti racionalų ir efektyvų savivaldybių biudžetų lėšų panaudojimą.

Šaltinis: Seimas