Rumunai turės sumokėti beveik milijoną litų mokesčių ir baudų

Klaipėdos AVMI išaiškino užsienio bendrovę, kuri metus delsė registruoti užsienio buveinę Lietuvoje, taip tikėdamasi išvengti mokesčių. Klaipėdos jūrų uosto teritorijoje įvairius darbus atlikusi Rumunijos įmonė nedeklaravo 2,4 mln. litų gautų pajamų – mokesčių administratorius priskaičiavo sumokėti beveik 1 mln. litų pelno, gyventojų pajamų ir socialinio mokesčio, taip pat delspinigių ir baudų. Užsienio bendrovės mokestinis patikrinimas atliktas bendradarbiaujant Lietuvos ir Rumunijos mokesčių administratoriams.

Patikrinimo metu nustatyta, kad užsienio įmonė pagal sutartis laivų remonto, metalo konstrukcijų surinkimo ir kitas paslaugas Lietuvoje teikė kelioms uosto įmonėms. Iš Rumunijos komandiruotiems laivų korpusininkams, suvirintojams, kitiems darbuotojams atlyginimus mokėjo tos šalies įmonė pagal iš Lietuvos gautus darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Nors užsienio kompanija ir vykdė Lietuvoje ūkinę komercinę veiklą, nuolatinę buveinę mūsų šalyje, pažeisdama Lietuvos teisės aktus, registravo tik metams pasibaigus.

Užsienio įmonė laikoma nuolat veikiančia per nuolatinę buveinę mūsų šalyje, jei jos veikla nėra laikina ir yra užbaigtas komercinis operacijų ciklas. Mokestinis patikrinimas atskleidė, kad įmonės veikla atitiko abu šiuo kriterijus, todėl įmonė nuo pirmojo sandorio sudarymo dienos turėjo registruotis mokesčių mokėtoju Klaipėdos AVMI ir įstatymais nustatytus mokesčius mokėti į Lietuvos biudžetą. Savanoriškai nesumokėjus mokesčių, skaičiuojami delspinigiai ir skiriamos baudos, kurios gali siekti iki 50 proc. nuo apskaičiuoto mokesčio. Skiriant baudą šiuo atveju atsižvelgta į tai, kad užsienio įmonė nebendradarbiavo su VMI, neteikė duomenų ir pan. Tai, kad Rumunijos įmonė atliko laivų remonto, metalo konstrukcijų suvirinimo bei kitus darbus Lietuvos įmonėms, bet nemokėjo ir nedeklaravo pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų nuo Lietuvoje dirbusių darbuotojų atlyginimų, patvirtino ir duomenys, gauti iš Rumunijos mokesčių administratoriaus.

Šaltinis: VMI