Viešame konkurse išrinktas naujas Valstybinės teismo medicinos tarnybos vadovas

Teisingumo ministerijos skelbtą viešą konkursą Valstybinės teismo medicinos tarnybos (VTMT) direktoriaus pareigoms eiti šiandien laimėjo Romas Raudys, kuris iki šiol porą metų ėjo VTMT direktoriaus pavaduotojo pareigas, prieš tai dirbo Mykolo Riomerio universiteto Teismo medicinos instituto direktoriaus pavaduotoju, Klinikinių ekspertizių skyriaus vedėju, mokslo darbuotoju ir teismo medicinos ekspertu.

VTMT paskirtis – atlikti teismo medicinos ekspertizes pagal teismų nutartis ir tyrimus pagal prokurorų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų užduotis bei fizinių ir juridinių asmenų prašymus, diegti naujus tyrimo metodus ekspertinėje praktikoje, vykdyti mokslo tiriamąją ir taikomąją bei metodinę veiklą teismo medicinos srityje.

Šaltinis: Teisingumo ministerija