Bus kompensuojama apie 23 proc. jauno žmogaus darbo užmokesčio

Siekiant sudaryti palankias sąlygas verslui įdarbinti jaunus žmones, darbdaviams bus sudaryta galimybė kreiptis dėl pirmą kartą įdarbinto žmogaus darbo užmokesčio dalies kompensavimo. Toks kompensavimas numatytas pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) inicijuotą priemonę „Parama pirmam darbui“. Kadangi priemonės pagrindinis tikslas – skatinti jaunų žmonių integravimą į darbo rinką, dalis darbo užmokesčio bus kompensuojama būtent darbuotojams nuo 16 iki 29 metų. Toks žmogus turi būti pirmą kartą įsidarbinęs, kitaip tariant, niekada nedirbęs Lietuvoje pagal darbo sutartį (taip pat neturėjęs valstybės tarnautojo statuso). Pirmą kartą įsidarbinusio asmens statusas išsaugomas ne tik pirmą kartą sudarius darbo sutartį, bet 12 kalendorinių mėnesių nuo įsidarbinimo pirmą kartą. Nesvarbu, kiek kartų per tuos 12 kalendorinių mėnesių darbuotojas sudaro darbo sutarčių.

Pavyzdžiui, jei žmogus 2012 m. sausio 1 d. įsidarbino bendrovėje X, vasario mėnesį – bendrovėje Y ir vėliau – dar 5  bendrovėse, tai lapkričio 1 d. jis vis dar galėtų įsidarbinti kaip žmogus, turintis statusą „pirmą kartą įsidarbinęs“, ir  tokį statusą išlaikytų iki  š. m. gruodžio 31 d. Per tuos 12 kalendorinių mėnesių darbuotojo amžius vis dar turi atitikti paramos sąlygą dėl amžiaus ribos, t. y. jam turi nesukakti 30 metų.

Į minėtą 12 kalendorinių mėnesių laikotarpį nėra įskaičiuojama jauno žmogaus darbinė veikla iki 18 metų pagal darbo sutartį, pvz., moksleivių sezoniniai darbai atostogų metu. Darbuotojo darbo užmokesčio dalies kompensacijos dydis apskaičiuojamas taikant fiksuotąjį įkainį, kuris lygus 0,233 Lt už vieną atitinkamą mėnesį darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio litą. Norint apskaičiuoti kompensuojamą sumą, reikia darbuotojui priskaičiuotą darbo užmokesčio sumą (litais) padauginti iš minėto koeficiento (0,233). Maksimalus darbo užmokesčio dydis, nuo kurio skaičiuojama kompensacija už vieną darbuotoją, gali sudaryti iki 1 700 Lt per mėnesį.

Pavyzdžiui, jei darbuotojui priskaičiuotas darbo užmokestis sudaro 990 Lt (per kalendorinį mėnesį), tai kompensacijos dydis bus lygus: 990 Lt x 0,233 = 230,67 Lt (per kalendorinį mėnesį). Jei darbuotojo darbo užmokestis sudaro 1 700 Lt (t. y. maksimalus darbo užmokestis, nuo kurio kompensuojama), tai  kompensacijos dydis bus lygus: 1700 Lt x 0,233 = 396,1 Lt. Tokiu atveju, jei darbuotojui priskaičiuotas darbo užmokestis sudaro 5 000 Lt, tai  kompensacijos dydis bus toks pat, kaip ir skaičiuojant, kai jaunas žmogus uždirba 1 700 Lt: 1 700 Lt x 0,233 = 396,1 Lt.

Dalies darbo užmokesčio kompensavimo pradžia – ne ankstesnė kaip 2012 m. rugpjūčio 1 d. ir ne vėlesnė kaip 2015 m. rugsėjo 30 d. Bendruoju atveju darbo užmokesčio kompensacija gali būti teikiama 12 kalendorinių mėnesių, skaičiuojant nuo pirmą kartą įsidarbinusio asmens pirmos darbo dienos. Svarbu atkreipti dėmesį, kad darbo užmokesčio dalis bus kompensuojama ne tik nuo š. m. rugpjūčio 1 d. įdarbintiems asmenims. Kompensuojama ir tais atvejais, kai šiuo metu vis dar dirbantis žmogus buvo įdarbintas anksčiau nei š. m. rugpjūčio 1 d. (anksčiausiai – praėjusių metų rugsėjo mėnesį). Pavyzdžiui, jei žmogus pirmą kartą įmonėje įsidarbino anksčiau, tarkime, nuo š. m. kovo 1 d., tai jis galės gauti kompensaciją nuo rugpjūčio 1 d. tiek laiko, kiek liko iš 12 kalendorinių mėnesių atėmus dirbtų mėnesių skaičių, taigi bendruoju atveju būtų kompensuojama nuo rugpjūčio 1 d. iki kovo 1 d. Būtina atkreipti dėmesį, ar žmogus dar prieš tai nedirbo ir kitoje įmonėje, nes turi atitikti pirmą kartą įsidarbinusio asmens statusą (darbo santykiai iki 12 kalendorinių mėnesių). jei žmogus nuo sausio 1 d. iki kovo 1 d. dirbo kitoje darbovietėje, subsidija esamoje darbovietėje būtų teikiama nuo rugpjūčio 1 d. iki sausio 1 d. Darbdaviai dėl dalies darbo užmokesčio kompensacijos galės kreiptis bet kuriuo metu, atsiradus poreikiui. Šiuo metu baigiami rengti su priemonės įgyvendinimu susiję teisės aktai, todėl lapkritį darbdaviai galės teikti paraiškas. Tiksli data, nuo kada bus galima teikti paraiškas, bus paskelbta per „Sodros“ elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą EDAS (apie tai bus informuoti visi darbdaviai).

Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija