2012 metų nacionalinio biudžeto pajamų duomenys

Finansų ministerijos duomenimis, 2012 metais į nacionalinį biudžetą gauta 21 mlrd. 209,7 mln. litų pajamų – 1 mlrd. 551,5 mln. litų, arba 7,9 proc. daugiau, nei 2011 metais. Prognozuota, kad į nacionalinį biudžetą 2012-aisiais įplauks 21 mlrd. 73,1 mln. litų, o faktiškai įplaukė 136,6 mln. litų,  arba 0,6 proc. daugiau.

2012 m. valstybės biudžetas gavo 17 mlrd. 892,1 mln. litų pajamų, t. y. 1 mlrd. 410 mln. litų,  arba 8,6 proc ,. daugiau nei 2011 metais. Planuota, kad 2012 m. pajamų į valstybės biudžetą bus surinkta 18 mlrd. 016,2 mln. litų, tačiau faktiškai įplaukė 124,1 mln. litų, arba 0,7 proc. mažiau. Neatitikimą daugiausia lėmė mažesnės nei planuota pajamos iš taršos leidimų pardavimo. Į tokią riziką jau buvo atsižvelgta prognozuojant 2012 m. valdžios sektoriaus (viešųjų finansų) deficitą, todėl projekcijos nesikeičia – 2012 m. deficitas bus mažesnis nei 3 proc. BVP.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą 2012 m. gauta 15 mlrd. 760,1 mln. litų, arba 112,3 mln. litų (0,7 proc.) daugiau nei buvo planuota.

Daugiausia pajamų gauta iš pridėtinės vertės mokesčio –  8 mlrd. 717,5 mln. litų (planuota  gauti 8 mlrd. 929,2 mln. litų, planas įvykdytas 97,6 proc.).

Iš akcizų gauta 3 mlrd. 341,2 mln. litų pajamų  (planuota gauti 3 mlrd. 384,4 mln. litų, planas įvykdytas 98,7 proc.).

Pelno mokesčio  2012 m. surinkta 1 mlrd. 494,8 mln. litų (planuota  gauti 1 mlrd. 227,3 mln. litų, planas  įvykdytas 121,8 proc.). Pelno mokesčio planas viršytas dėl didesnio nei prognozuota 2011 metų įmonių pelno ir didesnių nei planuota avansinių pelno įmokų už 2012 metus.

Šaltinis: Finansų ministerija